LEKCE – VDĚČNOST

Téma: Vděčnost
Hlavní myšlenka: „Děkuj Bohu za to, co ti dává
Verš: „Je dobré vzdávat Hospodinu díky…“ Žalm 92:2
Bible: 10 malomocných – Lk 17:11-19

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal”- Učitelé (Pustí se písnička na CD)

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b ) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. ÚVOD DO TÉMATU SE SCÉNKOU, SBÍRKA – Učitel 1
Pomůcky: 1 obrázek neštovic, 1 obrázek lepry
Ukážeme obrázek s planými neštovicemi. … Děti, víte, co to je za nemoc? Jsou to neštovice a většina dětí je někdy dostane a když je mají, tak musí být 2 týdny doma, pryč od ostatních dětí, abyste ostatní děti hned nenakazili. Neštovice má zrovna teď Natalie. Řekneme si spolu slovo: nakažlivá nemoc.
A v dnešním příběhu bude Ježíš mít plno práce taky právě s jednou nakažlivou nemocí. Té nemoci se říká lepra nebo taky malomocenství. Řekneme si společně: lepra. Lepra je moc nakažlivá nemoc a dřív se vůbec nedala léčit, lidem, co lepru měli, se říkalo nečistí a museli žít pryč od zdravých lidí. Byli moc nemocní, někdy jim odpadali čísti těla a nikdo s nimi vůbec nechtěl mluvit, a už vůbec ne na ně sáhnout, žili pryč od své rodiny. … ukázat obrázek lepry.
Teď spolu můžeme poděkovat Bohu, že nám odpouští každý hřích a uzdravuje nás z každé nemoci. Poděkovat mu můžeme i tím, že dáme Pánu Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry. – SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: čtverec/obdélník z měkkých puzzle dílů, do každého rohu se dá 1 kostka ze 4 nej. věcí
Děti nejdříve si zopakujeme 4 nej věci. Všechny 4 nej věci si teď spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Abychom si 4 nej věci zapamatovali, zahrajeme si teď spolu 1 hru. Tady je čtverec z puzzle dílků. V každém rohu je jedna nej věc. Děti běží po jednom nebo ve dvojici a vystartují z 1 rohu, řeknou 1. nej. Věc a běží do 2. rohu, kde řeknou 2. věc. Postupně oběhnou dokola celý čtverec.
Pozn: lze dělat i po dvojicích, pokud bude hodně dětí. Učitel nejdříve dětem ukáže, jak mají hru dělat.

5. 3 CHVÁLY z našeho CD – Učitelé
Haleluja, všichni zpívají
Silný Bůh (Superman)
Ať si velký nebo malý

6. Čůrací pauza pro všechny děti (jdeme se všemi dětmi na WC)

7. Svačina, lze s písničkou „Díky, Pane, za jídlo.“
Děti mají vlastní svačinu.

8. Lekce – Učitelé
Bible: Ježíš uzdravuje 10 malomocných – Lk 17, 11-19, počítač na ukázání obrázků
1. kolo, příběh s obrázky, 2. kolo odehrání se šátky
Obr. 1 – Když byl Ježíš na cestě do Jeruzaléma, šel jednou vesnicí a tam se s ním setkalo 10 malomocných mužů s leprou. Stáli dál, protože byli nemocní a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“
Obr. 2 – Ježíš jim řekl: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni a uzdraveni.
Obr. 3 – Jeden z nich, když viděl, že je uzdraven, se vrátil a nahlas chválil Boha a radoval se. Pak
padl na tvář k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to cizinec.
Obr. 4  – Ježíš se ho zeptal: „Nebylo vás očištěno deset? Kde je těch devět? Vrátil se a vzdal chválu Bohu jen tenhle jeden cizinec?“
Obr. 5 – Ježíš řekl muži: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“
Děti, vidíte, že jen jeden pán z deseti poděkoval Bohu. Když to ale udělal, Ježíš ho zachránil – kromě uzdravení mu i odpustil hříchy a zachránil ho tím. I my máme za dobré věci, které pro nás Bůh dělá, za to Bohu poděkovat. Teď si ten příběh spolu ještě zahrajeme … děti hrají malomocné, učitel je Ježíš.

9. MODLITBA s kartičkami – Učitel 1
Pomůcky: Modlitební kartičky
Uděláme si kolečko a všichni si sednou.
1. kolo: Děti si vytáhnou kartičku. Každý se na kartičku podívá a pak ji ukáže ostatním. Co je na kartičce? Každé dítě nejdřív řekne, co má na kartičce a pak za to poděkuje Pánu Bohu:
Pane Bože, děkuju ti za kytičky / za hračky / za hřiště / za maminku / za tatínka / za jídlo…..
2. kolo: Učitel se ptá dětí, jestli je něco, na co si vzpomenou, že jsou Bohu vděčné, co se letos stalo – měly narozeniny a dostaly krásnou hračku, byly na dovolené u moře, jsou zdravé, mají dobré bydlení a dobré jídlo, mají sourozence a s kým si hrát, mají hodné rodiče, mají kamarády v církvi, děkujeme Ježíši, že za nás zemřel na kříži a tak nás zachránil… Dítě to nejdříve řekne a pak za to poděkuje Bohu
Nakonec se pomodlí a poděkuje učitel.
3. kolo: Modlíme se za nemocné děti plus dáme ruce na plyšáky, které pak dětem pošleme.

10. VERŠ – Učitel 2
Verš: „Je dobré vzdávat Hospodinu díky…“ Žalm 92:2

11. VYRÁBĚNÍ – Modlitební kostka vděčnosti – Učitelé
Pomůcky: 10 šablonek kostky, pastelky na místě, lepidla na místě, nůžky na místě
Děti dostanou šablony a ty si vybarví, pak učitel kostku vystřihne, přehne a pomůže dítěti slepit.

LEKCE – Ježíš povolává 12 učedníků

Téma: Ježíš povolává 12 učedníků
Hlavní myšlenka: Ježíš volá i tebe: následuj mě
Verš: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Marek 1,17
Bible: Marek 3:13-19 a Marek 1: 14-20

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” (CD 2, track 18) – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitel 1
Pomůcky: kartičky s čísly 1-12 schované po třídě
Děti, pojďte si sednout do kolečka. Kdo z vás umí počítat do 12? Tak teď si to spolu procvičíme, protože 12 bude důležité číslo i v dnešním Ježíšově příběhu.
Jak budeme počítat, tak ten, kdo bude zrovna na řadě jako říkané číslo, tak si stoupne a pak zase sedne.
No a teď společně zkusíme těch 12 čísel najít, protože jsou schované tady v místnosti. Děti, až řeknu start, běžte najít 12 kartiček s čísly a přineste je sem… děti hledají a pak přinesou doprostřed koberce… Znovu se počítá od 1-12… Děti a to jsem zvědavá, co ta 12ctka bude dělat v dnešním příběhu s Ježíšem.
My teď spolu můžeme poděkovat Pánu Bohu, že se můžeme učit počítat. Poděkovat Bohu můžeme i tím, že mu dáme korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry. – SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme: 1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše. Teď si zahrajeme hru: …

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Father God created the world
Silný Bůh

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Ježíš povolává 12 učedníků, Marek 3:13-19 a Marek 1: 14-20 – Učitel 1
Pomůcky: obrázky k příběhu (http://www.lambsongs.co.nz/New%20Testament%20Books/Twelve%20Disciples%20Follow%20Jesus%20Big%20Book%20col.pdf), čte se česky:
Obr. 2 – Ježíš měl 12 blízkých kamarádů, které povolal jako svoje učedníky. První čtyři, které si vybral byli rybáři. Šimon (Petr) a Ondřej opustili své lodě a následovali Ježíše.
Obr. 3 – Jakub a Jan zrovna chytali ryby se svým otcem, když je Ježíš zavolal, hned šli za ním.
Obr. 4 – Filip a Bartoloměj se také stali učedníky Ježíše. Viděli zázraky, které Ježíš dělal a slyšeli to, co Ježíš učil.
Obr. 5 – Další učedník, kterého Ježíš zavolal byl Matouš, než se přidal k Ježíšovi, byl výběrčí daní a pracoval s hodně moc penězi. Pro Ježíše to všechno opustil.
Obr. 6 – I Tomáš byl výběrčí peněz, Tomáš a Jakub vše nechali a vydali se za Ježíšem, aby se stali jeho pomocníky.
Obr. 7 – Ježíš povolal i Jidáše, který ho později zradil.
Obr. 8 – Ježíš povolal celkem 12 učedníků, aby byli s ním a aby pak šli hlásat evangelium. Učedníci se jmenovali: Šimon, kterému dal Ježíš jméno Petr, Jakub Zebedeův a Jakubův bratr Jan, pak Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský.

8. MODLITBA A HRA NA UČEDNÍKY – Učitel 1
Pomůcky: židle 1-12 (židle vedle sebe), učitel stojí na 2. konci místnosti
Děti si sednou na židle a budou každé jako 1 učedník. Yas bude Ježíš a bude je volat k sobě (učitel postupně čte jména učedníků a první dítě v řade je první jméno a když ho uslyší, přijde za Yasmeirou, Šárka dá dítěti signál)… když nebude 12 dětí, tak se další jména jen dočtou.
OSOBNÍ SVĚDECTVÍ (YAS): Když je hotová hra na učedníky, děti si sednou na polštářky a Yas řekne svou zkušenost, jak se stala křesťankou/jak a kdy ji Ježíš zavolal/kdy a jak uslyšela Jeho volání.
MODLITBA V KOLEČKU: Pane, prosím tě, pomoz mi se stát tvým učedníkem a slyšet tvůj hlas.

9. VERŠ – skákání po stopách (jednotlivě/ve dvojicích podle počtu dětí) – Učitel 2
Nový verš: Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Marek 1,17

10. VYRÁBĚNÍ – Vybarvování učedníků a počítání – Učitelé
Udělat si (vybarvit si) 1 vzor! Pomůcky: pastelky, šablony na papíru
Každé dítě dostane šablonu a tu si pastelkami vybarví, pak spolu s učiteli všichni počítají učedníky, že je jich opravdu 12, pokud větší děti umí psát, mohou si ke každému učedníkovi napsat i číslo (očíslovat učedníky od 1 do 12).

11. Možná hra navíc – Rybičky rybičky rybáři jedou…

12. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé

LEKCE – Ježíš uzdravuje v sobotu

Téma: Ježíš uzdravuje v sobotu
Hlavní myšlenka: Ježíš má takovou moc, že nám odpouští hříchy a uzdravuje nás.
Verš: Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. Iz 53,4 CSP
Bible:  Marek  3:1-8

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” (CD 2, track 18) – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitel 1
Pomůcky: polštářek, dečka
Zu. chce jako uložit Lucinku k odpolednímu spánku a Lucince se nechce…
Zu: Lucinko, tady máš deku, tak si pěkně lehni a po obědě se vyspinkej…
Lu: A proč? Mě se spát vůbec nechce!
Zu: Spinkat potřebuješ, abys byla odpoledne odpočinutá a měla dost síly na hraní.
Lu: Ach jo, radši bych si šla hrát rovnou…
Zu: Děti, kdo z vás chodí ve školce po obědě spinkat?
Skoro všichni, že? A máte spaní rádi? … Spánek je důležitý a všichni ho potřebujeme, kdybychom nespali, brzo bychom neměli na nic sílu. I Bůh si odpočinul, když stvořil svět. Víte, za kolik dní Bůh svět stvořil? …děti říkají… za 6. A co Bůh dělal 7. den? … děti hádají….Odpočinul si.
Je to tak, už od začátku stvoření světa Bůh určil sedmý den jako den odpočinku a den chválení Boha a tomu se začalo říkat sabat, neboli česky sobota. Teď odpočíváme v sobotu i neděli, ale dřív se odpočívalo jen v sobotu a sobota byla 7. den.
V dnešním příběhu uvidíme, jak se budou někteří lidé zlobit na Ježíše kvůli tomu, co v sobotu dělal, že jenom „neodpočíval.“ Uvidíme, co se stalo. Řekneme si: sobota.
Teď spolu můžeme poděkovat Pánu Bohu, že nám dal spánek i den na odpočinek a že tak můžeme vždycky nabrat novou sílu. Poděkovat mu můžeme i tím, že dáme Pánu Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry. – SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme: 1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše. Teď si zahrajeme hru: …

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Father God created the world
Silný Bůh

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Ježíš uzdravuje v sobotu Marek  3:1-8 – Učitel 1
Pomůcky: 2. obrázky k příběhu
Obr. 1 – Jednou v sobotu šel Ježíš učit zase do synagogy. V synagoze se schází židé a je to něco jako dnes pro nás kostel. Tam byl ochrnutý člověk, měl odumřelou ruku. Děti, co je to ochrnutý? Co to asi znamená, že měl odumřelou ruku?
Obr. 2 – Ježíš řekl tomu pánovi s odumřelou rukou: „Postav se doprostřed.“ Děti, co myslíte, co se stalo potom? …
Obr. 3 – Kolem Ježíše byli i farizeové, měli zlá srdce. Ježíš se jich zeptal: „Je v sobotu dovoleno udělat něco dobrého, nebo zlého? Někoho zachránit, nebo zabít?“ Ale zlí farizeové nevěděli, co říct, tak mlčeli.
Obr. 4 – Ježíš se na ně rozzlobil, ale také mu bylo hrozně moc líto, že mají tak tvrdá srdce. Řekl tomu pánovi s odumřelou rukou: „Natáhni svou ruku.“ Natáhl ji, a jeho ruka byla uzdravena. Hurá!!! Řekneme si hurá!!!
Farizeové to viděli, ale s jejich srdcem to nic neudělalo, bylo dál tvrdé.Chtěli Ježíše zajmout a zabít.

8. MODLITBA – Učitel 1
Pomůcky: kámen, 1 vzor z vyrábění/polštářek srdíčko pokud máte doma
Děti, je to zvláštní, že farizeové měli Ježíše i to jak uzdravil ruku toho pána přímo před očima a vůbec z toho neměli radost. Naopak si mysleli, že v sobotu je pravidlo odpočívat a proto se nesmí nic dělat, ani uzdravovat a pomáhat lidem. Srdce farizeů bylo tvrdé jako kámen (ukázat kámen).
Ježíš věděl, že sobotu Jeho otec určil jako den odpočinku, ale taky věděl, že záchrana života je důležitější než odpočinek. Ježíš měl měkké srdce plné soucitu s lidmi. To je Boží láska, ne to, jestli se naoko dodržují pravidla a přitom je srdce zlé jako u farizeů.
Já vám teď pošlu měkké srdíčko a společně se budeme modlit. Můžete Ježíši poděkovat, že nás má tak rád a pomáhá nám, kdykoli je to potřeba. Nebo můžete Ježíše poprosit, abyste měli taky takové měkké srdce jako měl on.

9. VERŠ – skákání po stopách (jednotlivě/ve dvojicích podle počtu dětí) – Učitel 2
Verš: Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. Iz 53,4 CSP

10. VYRÁBĚNÍ – Srdíčka s mini bambulkami – Učitelé
Udělat si 1 vzor!
Pomůcky: 12 šablon srdce ze čtvrtky/barevné čtvrtky (oboje čtvrtky na místě), lepidla, bambulky (na místě), samolepky, lze i magnet (na místě)
Postup: děti dostanou šablonku (větší si ji mohou sami vystřihnout) a tu si polepí bambulkami (s lepidlem) a samolepkami.
Idea: Děti, dejte si doma tohle svoje srdíčko někam na oči a vždycky když ho uvidíte, vzpomeňte si na Ježíše, jak měl měkké srdíčko a jak miloval lidi a pomáhal jim, uzdravoval je. Pak se zamyslete, jestli máte vy sami teď taky tak měkké srdíčko.

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé

LEKCE – Ježíš odpouští hřích

Téma: Ježíš odpouští hřích20161107_133207
Hlavní myšlenka: Ježíš má takovou moc, že nám odpouští hříchy a uzdravuje nás.
Verš: Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. Iz 53,4 CSP
Bible:  Marek 2:1-12

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” (CD 2, track 18) – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitel 1, druhý učitel je „figurant“ se zavázanou nohou
Pomůcky: obvazy, obrázky 2 – ochrnutý a vozíčkář
M. jde během „pravidel“ ven za dveře a tam si zaváže nohu, přes koleno. Adél na konci „pravidel“ zacinká cinátkem a Maruška zaklepe a otevře dveře.
M.: Ahoj děti.
A: Ahoj Maruško, co se ti stalo s nohou?
M: Ale, uklouzla jsem a mám natažené koleno a nemůžu pořádně chodit.
A: Tak my se za to koleno pomodlíme, aby to bylo v pořádku … modlí se s dětmi …
M: Už je to lepší, nebolí to.
A: Děti, Maruška si jako natáhla koleno, ale víte, že někomu se může stát úraz a nemůže pak na nohy už vůbec nikdy chodit? … ukážeme obrázek vozíčkáře. Takový člověk se pak může pohybovat jen na vozíčku.
A: Představte si děti, že někdy se někdo může už narodit tak, že mu dobře nefungují nohy a vůbec ani nikdy nechodí…. ukázat obrázek ochrnuté. Takovému člověku se říká ochrnutý, řekneme si spolu: ochrnutý.
V dnešním příběhu Ježíše bude taky jeden ochrnutý pán. Uvidíme, co se stane, když se setká s Ježíšem.
Teď spolu můžeme poděkovat Pánu Bohu, že nám stvořil zdravé nohy, že můžeme běhat a skákat. Poděkovat mu můžeme i tím, že dáme Pánu Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry. – SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si zahrajeme hru: …

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Silný Bůh
Byl jsem stvořen

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Ježíš odpouští a uzdravuje ochrnutého – Učitel 1
Pomůcky: 1. počítač s videem v AJ (https://www.youtube.com/watch?v=0LqHYkGU4Zg&list=PLyhjMqjTFUR8VyCL3y4DuIIXfJoZO7dSm&index=4)
2. obrázky na zopakování (http://www.lambsongs.co.nz/New%20Testament%20Books/Down%20Through%20Roof%20Big%20Book.pdf)
1. Nejdříve pustíme video na počítači a pak se ptáme, co děti viděly a co si zapamatovaly, co pochopily.
2. Pak celý příběh zopakujeme s obrázky:
Obr. 4: Ježíš jednou přišel do svého města Kafarnaum. Místní lidé se to dozvěděli a přišli si ho poslechnout. Bylo jich tolik, že nebylo místo ani přede dveřmi domu, kde Ježíš kázal.
Obr. 3: Najednou přišli čtyři pánové a nesli svého ochrnutého kamaráda na lehátku. … Co to znamená, že byl ochrnutý? Jak byl nemocný?…
Obr. 5: A protože tam bylo tolik lidí a nemohli se dostat dovnitř, udělali díru ve střeše a spustili kamaráda dírou ve střeše dolu k Ježíši.
Obr. 6: Ježíš viděl jejich víru a moc se mu to líbilo, řekl: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“
V domě byli i brblaví zákoníci a ti hned řekli: „Co to říká? Vždyť jenom Bůh může odpouštět hřích!“
Ježíš to poznal a odpověděl jim: „Co je snadnější? Říct ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny‘, nebo říct: ‚Vstaň, vezmi své lehátko a choď‘? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět hříchy na zemi …“, říkám ti ochrnutý: Vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů.“
Obr. 8: Ochrnutý pán vstal, vzal své lehátko a šel a všichni se moc divili. Chválili Boha a říkali: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“ Hurááá. Všichni zakřičí hurá!!!
Inspirováno: http://ministry-to-children.com/jesus-cleanses-preschool-lesson/

8. MODLITBA S OBVAZEM – Učitel 1
Pomůcky: obvaz (děti sedí v kroužku)
Děti, v dnešním příběhu jsme viděli, že Ježíš pro toho ochrnutého pána udělal 2 věci. Odpustil mu hříchy a taky ho uzdravil. Ježíš má takovou moc, že nám odpouští hříchy a uzdravuje.
1. kolečko: Já teď pošlu obvaz a každý řekne, jestli je něco, co by chtěl, aby mu Ježíš odpustit, nějakou špatnou věc, kterou udělal…
2. kolečko: Je něco, o co byste chtěli Ježíše poprosit? Pošlu obvat a vy se každý můžete modlit a poprosit ho.
Učitel uzavře svou modlitbou.

9. VERŠ – Učitel 2
Skákání po stopách (jednotlivě/ve dvojicích podle počtu dětí)

Verš: Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. Iz 53,4 CSP

10. VYRÁBĚNÍ – Domeček se střechou a ochrnutým – Učitelé
Udělat si 1 vzor !
Pomůcky: 12 šablon na čtvrtce, 12 malých šablonek s ochrnutým, nůžky pastelky, lepidla
Postup: Nejdřív děti vybarví vnitřek domu a postavu ochrnutého muže, pak se obě šablonky vystřihnou (malým dětem učitelé, velcí zkusí sami), nakonec se slepí dům a vsune postavička
Odkaz: http://www.lambsongs.co.nz/NT%20Lesson%20Plans/Man%20Roof%20Room%20Activity%20bw%201.pdf a http://www.lambsongs.co.nz/NT%20Lesson%20Plans/Man%20Roof%20Room%20Activity%20instructions.pdf

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky nálepku. Všichni dostanou 1 razítko na své zvířátko.

LEKCE – Ježíš uzdravuje malomocného

lepers1Téma: Ježíš uzdravuje malomocného
Hlavní myšlenka: Ježíš nás má rád a má takovou moc, že nás uzdravuje z každé nemoci.
Verš: Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. Iz 53,4 CSP
Bible:  Marek 1:40-42

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” (CD 2, track 18) – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitel 1
Pomůcky: 2 obrázky Skittles rozstříhané na 4 ks, 1 obrázek neštovic
Děti, my dnes s Ježíšem zažijeme nové dobrodružství, uvidíte, komu dalšímu pomohl.
Nejdřív si spolu něco ukážeme. Tady v místnosti jsou někde schovány 2 obrázky, každý ze 4 částí, zkuste všechny kousky najít a přinést je sen doprostřed.
Obrázky složíme. Co tam je? … děti, mají na sobě bonbóny, které jako představují nemoc. … Holčička se ptá, jestli je to nakažlivé? Chlapeček řekne, že ne, ale holčička se nakazí, tím že bonbón sní. To byla jen taková legrační reklama z televize, ale víte, co doopravdy znamená u nemoci, že je nakažlivá?
To znamená, že tu nemoc by někdo zdravý mohl snadno dostat blízko u vás a proto bývají lidé s nakažlivou nemocí někde doma a stranou ostatních dětí nebo lidí. Jako třeba u téhle nemoci:
…. ukážeme 2. obrázek s planými neštovicemi. …
Děti, víte, co to je za nemoc? Jsou to neštovice a většina dětí je někdy dostane a když je mají, tak musí být 2 (?) týdny doma, pryč od ostatních dětí, abyste ostatní děti hned nenakazili.
Řekneme si spolu slovo: nakažlivá nemoc.
A v dnešním příběhu bude Ježíš mít plno práce taky právě s jednou nakažlivou nemocí, za chvíli uvidíme, co se stalo.
Teď spolu můžeme poděkovat Bohu, že nám odpouští každý hřích a uzdravuje nás z každé nemoci. Poděkovat mu můžeme i tím, že dáme Pánu Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry. – SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: 4 kbelíky s obrázky 4 nej věcí, míčky
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si zahrajeme hru (u dveří je krabice s míčky, vedle krabice stojí děti. Uprostřed místnosti jsou vedle sebe 4 kbelíky s obrázky 4 nej. věcí. První si vezme z krabice jeden míček a hodí jej a řekne „Bůh mě miluje.“ Pak si vezme další míček a hodí jej a řekne 2. nej věc. Atd.

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Silný Bůh
Byl jsem stvořen

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Ježíš uzdravuje muže s leprou – Učitel 1

Pomůcky: 1 obrázek
Děti, dnes prožijeme s Ježíše velký příběh. Ježíš se v něm setkal s mužem s nemocí, které se říká: lepra. Řekneme si společně: lepra. Lepra je moc nakažlivá nemoc a dřív se vůbec nedala léčit, lidem, co lepru měli, se říkalo nečistí a museli žít pryč od zdravých lidí. Byli moc nemocní, někdy jim odpadali čísti těla a nikdo s nimi vůbec nechtěl mluvit, a už vůbec ne na ně sáhnout, žili pryč od své rodiny. … ukázat obrázek lepry
Jeden muž s leprou se dozvěděl o Ježíši, přišel za ním, padl před ním na kolena a prosil Ježíše: „Chceš-li, máš moc mne očistit.“
A víte, co udělal Ježíš? … moc mu mylo muže líto, svou rukou se ho dotkl a řekl:
„Chci, buď očištěn.“
A když to Ježíš řekl, hned od toho muže lepra odešla a byl zdravý a očištěn.
Inspirováno: http://ministry-to-children.com/jesus-cleanses-preschool-lesson/

8. MODLITBA – v kruhu – Učitel 1
Děti, Ježíš se dotkl muže, kterého se nikdo jiný ze zdravých lidí nechtěl dotknout a uzdravil ho, takovou moc Ježíš má. Měl toho muže rád a chtěl mu pomoct. My se teď chytíme spolu za ruce a budeme děkovat Bohu, že nás má rád a že má takovou moc, že nás uzdravuje z každé nemoci. První se modlí učitel, pak další děti.
Zeptáme se, jestli někdo z dětí, chce poprosit Ježíše za pomoc s něčím, za co se můžeme spolu modlit.

9. VERŠ – skákání po stopách ve dvojicích (děti se drží za ruce) – Učitel 2

Verš: Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. Iz 53,4 CSP

10. VYRÁBĚNÍ – Muž s leprou před a po – Učitelé
Pomůcky: barevné papíry/čtvrtky ze skladu, šablonka, nůžky, prstová bílá barva, bílé čtvrtky, pastelky
Děti si sami vystřihnou (menším dětem učitelé) 2 panáčky, ty si nalepí na čtvrtku, jednomu pastelkou dodělají smutný obličej (nemocný pán) a druhému (veselý), nakonec si vezmou prstové barvy a smutnému pánovi udělají bílé tečky po těle prsty.
http://bibleschoolteachers.blogspot.cz/2009/06/jesus-heals-10-lepers.html

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky nálepku. Všichni dostanou 1 razítko na své zvířátko.

LEKCE – Ježíš se modlí

Téma: Ježíš se modlí
Hlavní myšlenka: Ježíš si ráno udělal čas na modlitbu
Verš: Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘.. (Matouš 1,23)
Bible: Marek 1:35-39

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” (CD 2, track 18) – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitel 1
Pomůcky: 4 židličky, zubní kartáček, něco ke snídani (pribinák, rohlík), oblečení
V místnosti dáme 4 židličky, jedna prázdná, na jedné zubní kartáček, na druhé něco k snídani, na třetí dětské oblečení.
Děti, my se teď spolu podíváme, co děláme ráno, když se probudíme. Tady pojďte k první židličce, co to je? … talířek s jídlem. Co ráno děláme, když vstaneme? … snídáme. Pojďme spolu k 2. židličce. Co to je? … kartáček. Co s kartáčkem ráno děláme? … čistíme zuby. Může my to někdo jako předvést? … děti mohou jako ukázat. Pojďme ke 3. židličce, co je tady? … oblečení. Co ráno uděláme? … Oblékneme se. Tak a teď je tady čtvrtá židlička. CO je na ní? … nic, je prázdná. Tahle poslední židlička je tu pro jednu věc, kterou ráno dělal Ježíš a my brzo zjistíme, co to bylo a jestli to můžeme dělat i my.
Teď spolu můžeme poděkovat Bohu, že se o nás stará a ráno máme co jíst a co na sebe. Poděkovat mu můžeme i tím, že dáme Pánu Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry. – SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …..
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si zahrajeme hru – …..

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Bible to je Boží dopis
Silný Bůh
Byl jsem stvořen

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Ježíš si ráno udělal čas na modlitbu – Učitel 1

Pomůcky: 1 vzor na kreslení (modlící se kluk), maňásek Biblák
Ahoj děti, já jsem Biblák. Teď vám řeknu, co říká Bible o Ježíšově ránu, co dělal Ježíš ráno. Bible je Boží slovo a Boží slovo je pravda. V části Bible, která se jmenuje Marek se píše:
„ Ježíš Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil.“
Tak děti, co je ta zvláštní věc, kterou Ježíš ráno dělal? … ukážeme obrázek modlícího se kluka…ano modlil se. Děti, modlíte se někdy ráno? Modlíte se někdy sami? … děti říkají.
Děti, Ježíš to dělal, ráno se sám někde modlil. Byl tam, kde mohl být v klidu sám a povídat si s Bohem Otcem, protože to je modlitba, to, že mluvíme s Bohem. Asi říkal Bohu, za co mu děkuje, za co ho prosí, jak se má. Ježíš během času, kdy se modlil a mluvil s Bohem získal sílu a moudrost pro všechno co dělal. Pak mohl jít za lidmi, kázat o Bohu Otci, uzdravovat je, hodně cestovat.
Inspirováno: http://ministry-to-children.com/preschool-bible-lesson-jesus-prays/

8. MODLITBA – s polštářky a pomalou hudbou z CD – Učitel 1

Děti, my jsme se teď dozvěděli, že Ježíš se ráno sám modlil k Bohu. Mluvil s ním a připravil se tak na všechno, co ho ten den čekalo – mluvit s lidmi, říkat jim evangelium, uzdravovat je, cestovat atd.
Vy si teď každý vezmete 1 polštářek a najděte si každý nějaký malý koutek tady v místnosti, každý sám pro sebe, a řekněte Bohu, co byste chtěli. Můžete ho o něco poprosit, za něco poděkovat, nebo mu prostě říct, jak se máte. Já pustím hudbu a budete mít chvíli (1-2min) na to se každý sám pomodlit a pak nakonec vás zavolám zpátky a pomodlíme se nakonec i společně.

9. VERŠ – skákání s maňáskem Biblákem – Učitel 2
Verš: Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘ Matouš 1,23
Po podlaze v místnosti je nalepených 7 stop. Děti skáčou po jednom, první dítě dostane Bibláka a s ním odskáče verš (1 stopa = 1 slovo z verše). Po odskákání dostane dítě odměnu. Pak jde další dítě.

10. VYRÁBĚNÍ – Kreslíme svou prosbu/díky – Učitelé

Pomůcky: nakopírované figurky, část s holčičkou, část s chlapečkem
Postup: udělejte si 2 vzory před nedělkou (1 holčičí, 1 klučičí)
Každé dítě dostane šablonku (holčičí/klučičí), tam si nakreslí do bubliny buď za co boha prosí nebo za co mu děkuje

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky nálepku. Všichni dostanou 1 razítko na své zvířátko.

LEKCE – Ježíš zvítězil nad pokušením

jezis_poust_cislaTéma: Ježíš zvítězil nad pokušením
Hlavní myšlenka: Ježíš porazil ďábla Božím slovem.
Verš: Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘.. (Matouš 1,23)
Bible:  Lukáš 2,49, Marek 1:12-13, Matouš 4,1-11

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2/pomocník
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitelé
Pomůcky: tác, ovoce na kousky, čokoládové/jiné bonbóny zabalené
Děti, představte si, že máte bolavé zoubky a musíte jít k zubaři. Maminka vám řekne, protože tě bolí zoubky, nesmíš jíst bonbóny, jen ovoce.
Já tady mám tác a na něm je ovoce a bonbóny. Každý si můžete vzít ovoce. Bonbón si nesmíte si kvůli bolavým zoubkům, jak to řekla maminka. Vezměte si každý 1 kousek ovoce (pak se oba učitelé otočí k oknu a dělají jakože něco hledají na okně, tác je pořád na stole, pak se učitelé vrátí)
Děti, kdo z vás jste měl chuť na bonbón? Tomu se říká zkouška nebo pokušení. Víte, že něco nemáte dělat, ale máte chuť to udělat. To je pokušení. Řekneme si spolu nahlas: pokušení. Ty z vás, kdo jste si vzali bonbón, ho vraťte. Když v pokušení prohraju a udělám to, co nemám, říká se tomu hřích. Hřích je třeba to, že neposlechnu maminku. Řekneme si spolu nahlas: hřích.
My už víme, že Ježíš nezůstal miminko, že vyrostl a byl pokřtěn. Dneska se dozvíme, že Ježíš taky zažíval zkoušky a pokušení jako my. Uvidíme, jak to udělal, že pokušení zvládl a přemohl. Bůh mu pomohl, ale jak? To se dnes dozvíme, abychom taky my mohli zvládat pokušení.
My teď spolu můžeme poděkovat Bohu, že nám pomáhá zvládnout pokušení. Poděkovat mu můžeme i tím, že dáme Pánu Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na věci tady v nedělce, třeba se koupí nálepky, odměny nebo barevné papíry.
4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: dětský plastový vozíček (hračka), 4 kostky se 4 nej věcmi, 4 židličky.
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si zahrajeme hru – Děti, kde se dá sbírat dobré ovoce? Třeba doma na zahrádce. No a my do vozíčku nebudeme sbírat ovoce, ale kostky se 4 nej věcmi. U žáby je start, vy ve dvojici s vozíkem vyjedete k první židličce, dáte kostičku do vozíku a řeknete 1. nej věc, pak pojedete ke druhé židličce, tam seberete 2. nej věc a řeknete ji atd, až přijedete zpátky do cíle.

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Silný Bůh
Špička

6. Lekce – Ježíš zvládl pokušení – Učitelé

Pomůcky: příběh z tabletu/očíslované barevné obrázky, před nedělkou se schovají, černý kabát a kámen na ďábla, cereálie a bílý plášť na anděla, Biblák (maňásek).
Děti, jak Ježíš zvládl zkoušky nám ukáže 5 obrázků, které jsou tady někde schované, jděte a najděte je. Kdo najde obrázek, přinese ho sem na zem. …. děti hledají a přinesou.
Kdo obrázky srovná podle čísel od 1 do 5 na zemi?
1 – Na prvním obrázku je Ježíš, který po křtu, odchází na poušť, kam ho vede Duch svatý.
Ježíš byl v poušti 40 dní, to jo hoooooooodně dlouho. Co myslíte, jak se cítilo Ježíšovo bříško, když byl 40 dní na poušti a nejedl? ……..měl velký hlad.
2 – Proto ho přišel zkoušet Ďábel. Děti, kdo je podle vás Ďábel? …. to je moc zlý nepřítel všech lidí a Boha. Ďábel řekl Ježíši: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“
(Přijde na scénu Maruška v černém kabátě a v ruce má kámen a ukazuje všem na kámen a jako si ho strká do pusy.)
3 – A co udělal Ježíš? Jak se ubránil? To vidíme na dalším obrázku. Ježíš použil Boží slovo (učitel vezme Bibláka) a PUSOU ŘEKL verš z Bible: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Boží slovem.“
4 – Takhle podobně ďábel zkoušel Ježíše celkem 3x. Ježíš vždycky PUSOU ŘEKL Boží slovo a nakonec ďábla odehnal: Odejdi! A on odešel. Ďábel prohrál a Ježíš pokušení zvládl.
5 – A víte co se stalo nakonec? Když ďábel odešel, přišli andělé a obsluhovali Ježíše, dali mu napít a najíst.
… Poprosíme 1 dítě z nedělky, které si vezme bílý plášť a křídla a donese ostatním dětem a učiteli připravené cereálie a džbán se šťávou.

7. Svačina
Děti mají vlastní svačinu nebo dojí cereálie z lekce

8. VERŠ – skákání s maňáskem Biblákem – Učitel 2
Verš: Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘ Matouš 1,23
Po podlaze v místnosti je nalepených 7 stop. Děti skáčou po jednom, první dítě dostane Bibláka a s ním odskáče verš (1 stopa = 1 slovo z verše). Po odskákání dostane dítě odměnu. Pak jde další dítě.
9. MODLITBA s maňáskem Biblákem – Učitel 1
Děti sedí v kroužku a učitel má Bibláka. Učitel řekne, co bylo pro něho zkouškou/pokušením a jak mu Boží slovo pomohlo, pak pošle dál Bibláka a zeptá se dítěte, co je pro něj těžké, co je pro něj pokušení a pomůže mu se za to pomodlit nebo mu řekne k tomu verš z Bible, např.: Pane Bože, prosím tě, pomoz mi poslouchat rodiče atd. Nakonec se modlí učitel: Pane Bože, děkujeme ti za Ježíše, že nám ukázal, jak zvládat pokušení a že máme Boží slovo, které nám při pokušení pomáhá vyhrát.

10. VYRÁBĚNÍ – VYBARVOVÁNÍ PODLE BAREV – Učitelé
Pomůcky: šablony, pastelky
Před nedělkou připravíme vzor – děti vybarvují obrázek podle čísel.
Učitel dopíše: Ježíš porazil ďábla Božím slovem.

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky nálepku. Všichni dostanou 1 razítko na své zvířátko.