Lekce

LEKCE – Ježíš vjíždí do Jeruzaléma

Téma: Ježíš vjíždí do Jeruzaléma Hlavní myšlenka: Ježíš je opravdový král Verš: Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 1K 5,7 Marek 11:1-11 1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2 a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou? b) Vysvětlíme… Continue reading LEKCE – Ježíš vjíždí do Jeruzaléma

Lekce

LEKCE – Ježíš přišel sloužit

Téma: Ježíš přišel sloužit  Hlavní myšlenka: Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech Verš: Ježíš mu řekl: Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. J 14,6 Marek 9:30-37 1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2 a) Otázka: Děti, víte… Continue reading LEKCE – Ježíš přišel sloužit

Lekce

LEKCE – Ježíšova proměna

Téma: Ježíšova proměna Hlavní myšlenka: Ježíš je Boží Syn. Ježíš září slávou. Verš: Ježíš mu řekl: Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. J 14,6 Marek 9:1-10 1. Přivítání s rolničkami a písničkou na CD „To je supr” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2 a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory… Continue reading LEKCE – Ježíšova proměna

Lekce

LEKCE – Ježíš zázračně sytí hladové

Téma: Nasycení 5000 lidí Hlavní myšlenka: Ježíš zázračně sytí hladové, rozmnoží, co mu dáš Verš: Ježíš mu řekl: Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. J 14,6 Jan 6:1-14 a Marek: 6:33-44 1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2 a) Otázka: Děti, víte… Continue reading LEKCE – Ježíš zázračně sytí hladové

Lekce

LEKCE – Žena uzdravena vírou v Ježíše

Téma: Žena uzdravena vírou v Ježíše Hlavní myšlenka: Dcero, tvá víra tě zachránila Verš: Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. J 14,6 Marek: 5:21-34 1. Přivítání s rolničkami a písničkou na CD „To je supr” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2 a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde… Continue reading LEKCE – Žena uzdravena vírou v Ježíše