LEKCE –

img_0909 Téma: Ježíšův křest
Hlavní myšlenka: Ježíš je Boží Syn
Verš: Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘.. (Matouš 1,23)
Bible: Mark 1:9-11

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně pravidla: Každé dítě má svůj kolíček se svým jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smajlíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smajlíkem (oranžová barva = varování, učitel dítě napomene). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smajlíkem (červená barva = stop, učitel dítě znovu napomene) a v tomto případě jde dítě na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – a sbírka – Učitel 1
Pomůcky: 3 obrázky od AR se světly na semaforu pro chodce, také v příloze
(červený a zelený panáček se před nedělkou schovají ve třídě a děti je hledají, 3. obrázek si učitel nechá pro společné vysvětlení)
Děti, tady ve třídě jsou schované 2 obrázky, 2 fotky, najděte je a přineste je sem ke stolku… děti hledají.
Děti, víte co to je? Je to podobné jako tady náš obrázek s kolíčky (ukázat na semafor).
Ano, je to semafor. Ale pro koho je? Je pr oauta? … Ne je pro chodce, tedy všechny, kdo chodí po ulici. Co na tom semaforu je za barvy? … děti říkají. Červená a Zelená. Víte někdo, co tyhle 2 barvy znamenají? … děti říkají. Učitel pak vytáhne obrázek s popisem obou značek a zopakuje vysvětlení (červená – stůj, zelená – jdi). A co to znamená? Co máme podle těch světel dělat a kdy? … Ano, když svítí červená, je to pro nás znamení, že jezdí auta a nesmíme přecházet ulici, ale jen stát. Zelená je znamení, že auta nejezdí a můžeme přejít ulici.
Děti, vidíte, že takováhle znamení jsou moc důležitá. My si dneska spolu povíme také o jednom důležitém znamení, které se ukázalo, když byl Ježíš pokřtěn, za chvíli uvidíte jaké znamení to bylo.
PLUS SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: 3 zelené židličky, 1 červený kbelík, 4 kostky se 4 nej věcmi
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si zahrajeme hru (učitel dá do 4 míst ve třídě 3 zelené židličky a nakonec červený kvelík, na každé položí 1 kostku s 1 ze 4 nej věcí, dítě/dvojice odstartuje doběhne k 1. zelené židličce, řekne barvu „zelená“ a povel „jdi“, pak běží k další a totéž, u poslední řekne „červená“ a „stůj“. Ve druhém kole děti běhají stejně, ale místo barev a pokynů říkají vždy jednu ze 4 nej. Věcí.

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Silný Bůh
Špička

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Ježíšův křest – Učitel 1
Pomůcky:
buď iPAD a https://www.bible.com/cs/kids s příběhem Ježíšova křtu,
nebo obrázky: http://www.lambsongs.co.nz/New%20Testament%20Books/John%20Baptist%20Big%20Book.pdf
Pokud budou jen obrázky, bude se vyprávět česky podle textu, co je tam:
A to už nám řekne Biblák.
Biblák: Řekneme si, co říká Bible o Ježíšově křtu. Bible je Boží slovo a Boží slovo je pravda.
…. příběh…
Shrnutí:
Děti, podle toho, co jste viděly, co si myslíte, že je křest?
…. Křest je ponoření do vody. Křtěný člověk tím říká, že věří v Boha a že ví, co pro něj Bůh udělal.
Mám pro vás poslední otázku, když byl Ježíš pokřtěn, zazněl hlas a z nebe se něco objevilo? … Co?
Holubice. Ano, to bylo důležité znamení, holubice a Boží hlas při tom řekl, že Ježíš je Boží Syn.
Bůh nám tak dal jasné znamení, že Ježíš je Jeho Boží Syn.

8. VERŠ – SKÁKÁNÍ PO STOPÁCH – Učitel 2
Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘ Matouš 1,23

10. MODLITBA – Učitel 1
Pomůcky: 1 vzorová holubice na vyrábění
Učitel má holubice, ptá se dětí, jestli někdy sami viděly už opravdový křest, třeba staršího sourozence či kamaráda, děti(starší) dostávají domácí úkol: zeptat se rodičů na křest – jestli jsou pokřtěni, kdy to bylo a jaké to bylo. Učitel se modlí první, děkuje Bohu, že nám ukázal, že Ježíš je jeho Boží syn. Posílá holubici dál a modlí se další dítě.

9. V YRÁBĚNÍ – Tečkovaná holubice – Učitelé
Pomůcky: papírové talíře/čtvrtky s předkresleným obrysem holubice, tužky s gumou prstové barvy, nálepky na místě
Každé dítě dostane bílý papírový talíř s předkreslenou holubicí, pak si namáčí prst do prstové barvy a otiskuje ho dovnitř holubice, vznikne vytečkovaná holubice. Pak si děti umyjí ruce a na okraj talíře nalepí několik nálepek, aby jim vznikl okrasný okraj/rámeček.
http://www.momsgoneglobal.com/honoring-dr-king%E2%80%99s-dream-by-teaching-peace

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky nálepku. Všichni dostanou 1 razítko na své zvířátko.

LEKCE INSPIROVÁNA: http://ministry-to-children.com/jesus-baptism-preschool-lesson/

LEKCE – Ježíš je Immanuel

Téma: Ježíš je Immanuel  20160922_135035
Hlavní myšlenka: Ježíš je Immanuel 
Verš: Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘.. (Matouš 1,23)
Bible: Iz 7, Mt 1

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA SEMAFOR – UČITEL 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – HLEDÁNÍ JMEN A SBÍRKA – UČITEL 1
Pomůcky: seznam křest. jmen dětí a jejich významů, různobarevné barevné papíry
(každé jméno dítěte bude napsané na jiném barevném papíru i s významem jména (učitel připraví dopředu). Děti dostanou kousek barevného papíru stejné barvy jako jejich jméno a budou v místnosti hledat svou barvu)
Děti, víte někdo, co znamená vaše jméno? Třeba jméno Adéla znamená vznešená a ušlechtilá žena. Víte, co znamená vaše jméno? Zjistíme to spolu? Každý dostanete jednu barvu a zkuste tady v místnosti najít velký papír stejné barvy, protože tam bude napsané vaše jméno a co znamená…. děti hledají… pak si řekneme barvy papírů, jméno a co to znamená.
Třeba jméno Míša znamená „podobná Bohu“. ….atd, všechny děti říkají (=učitel čte). A dneska si taky řekneme o tom, co znamená jméno Ježíš. Ježíšovi se taky v Bibli říká Immanuel a Immanuel znamená … vytáhneme papír…Bůh s námi – Řekneme si Immanuel. Bůh s námi.
PLUS SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – UČITEL 2
Pomůcky: 4 kbelíky s obrázky 4 nej věcí, míčky
Všechny 4 nej věci si nejdřív spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si zahrajeme hru (u dveří je krabice s míčky, vedle krabice stojí děti. Uprostřed místnosti jsou vedle sebe 4 kbelíky s obrázky 4 nej. věcí. První si vezme z krabice jeden míček a hodí jej a řekne „Bůh mě miluje.“ Pak si vezme další míček a hodí jej a řekne 2. nej věc. Atd.

5. CHVÁLY z CD – Učitelé
• Bible, to je Boží dopis
• Ať jsi velký nebo malý

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Špinavé prádlo&proč musel Ježíš přijít – UČITEL 1
Pomůcky: špinavé tričko/brindák, mýdlo, prášek, kartáč, lavorek, ubrousky na ruce, maňásci Biblák a Srdíčko
Děti já vám tady něco ukážu. Co to je? Ano brindák/tričko a jaký je? Špinavý. Myslíte, že to půjde vyprat? Ano? Zkusíte to někdo? Mám tady prášek (1. dítě), mýdlo (2. dítě), kartáč (3. dítě). Jde to? …nejde to, nejde to smýt.
Ten brindák je špinavý a ničím nejde vyprat. A víte, že tak to je i někdy s námi? A to už nám řekne Biblák a Srdíčko (se špinavým brindákem).
Biblák: Řekneme si, co říká Bible, to je Boží slovo a Boží slovo je pravda. Tohle je srdíčko, je to naše srdíčko, srdíčko nějaké holčičky nebo kluka. Když děláme špatnou věc, neposloucháme Boha, tak je to hřích. Co může být třeba hřích? … děti říkají, učitel doplňuje (…). Ten hřích je jako ta špína, kterou nejde ničím smýt (srdíčko dostane špin. brindák). A když je opravdu moc špinavý brindák nebo tričko, tak s takovým srdíčkem nechtějí ostatní být. Stejně tak nemůže být spolu Bůh a člověk s hříchem. Prostě se nesnesou dohromady. A proto musel přijít Ježíš, Immanuel, aby nás od hříchu svou obětí na kříži očistil. A když je srdíčko holčičky nebo kluka zase krásně čisté (sundat brindák), může být srdíčko holčičky nebo kluka blízko Boha. A Bůh sám nám chce být blízko nás a pomáhat nám, proto poslal svého syna Ježíše. Bůh nás má rád a chce být s námi, nám blízko. Díky Ježíši to jde. Řekneme si Immanuel, Bůh s námi.

8. VERŠ – SKÁKÁNÍ PO STOPÁCH S POHYBY – UČITEL 2
Pomůcky: papír se jménem, izolepa, nůžky, šátek
Papír se jménem Immanuel nalepíme na šátek a děti odskáčou verš se šátkem a pohyby.
Immanuel‘, … znamená: ‚Bůh s námi.‘ Matouš 1,23

10. MODLITBA – UČITEL 1
Pomůcky: maňásek Srdíčko

9. V YRÁBĚNÍ – Magnet Immanuel – Učitelé
Pomůcky: barevné čtvrtky formátu A5 s nakresleným rámečkem, nalepovací magnety, razítka … uvidíme, jaké všechny dekorace jsou ve skladu k použití, fixy – vše ve skladu
Dopředu nastříháme barevné čtvrtky na A5, uděláme vnitřní rámeček a napíšeme do něj „Bůh s námi“ plus necháme místo na Immanuel. Každé dítě dostane čtvrtku a razítky si vyplní rámeček, větší děti mohou zkusit opsat jméno Immanuel, menším to napíše učitel.

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky nálepku. Všichni dostanou 1 razítko na své zvířátko.

LEKCE INSPIROVÁNA: http://ministry-to-children.com/preschool-bible-lesson-jesus-is-immanuel/

LEKCE – Není žádný jiný opravdový BŮH

04radegastTéma: Není žádný jiný opravdový Bůh
Hlavní myšlenka: Není žádný jiný opravdový Bůh
Verš: Žalm 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA (SEMAFOR) – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou? b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Učitel 1
Pomůcky: 1. OBRÁZEK MODLY ROZSTŘÍHANÝ NA 8 KS, SCHOVANÝCH PO MÍSTNOSTI, pokladnička
Děti, jednou jsme si v nedělce povídali o misionářce K. a zemi T., kde pracuje jako misionářka. V téhle zemi je málo lidí, kteří věří v Boha a Ježíše jako my. Je a bylo tam ale hodně lidí, kteří věří v jiného Boha. Obrázek s jeho sochou je rozstříhaný na 8 kusů a je schovaný tady. Zkusíme ho spolu najít a podíváme se na něj? … děti najdou a složí puzzle.
Děti to je socha. Z čeho je udělaná, co myslíte? … ze zlata
Myslíte, že ta socha mluví? … ne. Že se hýbá? … ne. Že vidí? …ne. Myslíte, že taková socha může slyšet někoho, kdo se k ní modlí? … ne. Myslíte, že může něco taková socha udělat? … ne.
Takže taková socha nemůže být opravdový bůh, že? … ne. Bohu, který není opravdový, jako tenhle se říká modla. Všichni si řekneme: modla.
Je správné uctívat modlu? …ne
Modla, je bůh, který ale není opravdový, ale lidé ho uctívají a klaní se mu jako bohu. …2. obrázek Buddhy
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat, žijeme v zemi, kde se mluví o pravém Bohu a Ježíši a že ho můžeme spolu poznávat a uctívat. Poděkovat Pánu Bohu můžeme i tím, že dáme Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na nákup věcí na vyrábění nebo odměn. ..SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky:
a) Nejdříve si řekneme a ukážeme 4 Nej. věci pomocí symbolů rukou a ukážeme obrázky:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
b) Teď si zahrajeme HRU se 4 nejdůležitějšími věcmi – …

5. 2-3 CHVÁLY z CD (tyto nebo jiné) – Učitelé
Bible to je Boží dopis
Silný Bůh
Byl jsem stvořen

6. Svačina
– děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – názorné čtení, 3 materiály – dřevo, stříbro a falešné zlato/něco zlatavého, všichni sedí v kruhu – Učitel 1
Pomůcky: Bible – Izajáš 40,13-14, Bible, maňásek Biblák
Biblák: Děti, o čem jsme si říkali na začátku? Jaké nové slovo jsme se naučili? … modla.
Přečteme si, co říká o modlách Bible. Bible je Boží slovo a Boží slovo je pravda.
(Izajáš 40,18) V Izajáši, to je jedna část Bible, se píše: …
18 Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá?
19  …modle …, pozlacené od zlatníka, s řetízky … ze stříbra?
20  Anebo … daru chudáka, jenž … dřevo vybírá a hledá … řemeslníka, ať postaví modlu…?
Izajáš tu popisuje různé modly a z čeho jsou udělané. Ještě jednou to přečtu a vy zkusíte poznat z čeho se modla dala udělat. Děti, čeho se dá modla vyrobit?
…modle …, pozlacené od zlatníka, …. zlato (ukážeme si s dětmi falešné zlato/něco zlatavě žlutého a pošleme dokola)
…s řetízky … ze stříbra? …. stříbro (ukážeme si něco ze stříbra a pošleme dokola)
… Anebo … daru chudáka, jenž … dřevo vybírá …. stříbro (ukážeme si kus dřeva)
Modla, je bůh, který ale není opravdový, ale lidé ho uctívají a klaní se mu jako bohu. Není žádný jiný opravdový Bůh než náš Bůh. Protože náš Bůh nás vidí a slyší, když k němu mluvíme a pomáhá nám a uzdravuje nás. Je živý, není to jen socha.

Inspirováno: http://ministry-to-children.com/preschoolers-knowing-god-lessons/

10. MODLITBA – Učitel 1
Proto se teď můžeme spolu modlit a mluvit s Bohem. Já teď pošlu míček/plyšáka (např.) a každý může Bohu za něco poděkovat nebo ho poprosit.
Učitel začne: Bože, děkuju ti, že jsi živý, že mě slyšíš, když se modlím, že mi pomáháš a uzdravuješ mě.

8. VYRÁBĚNÍ – Přání Díky Bože – učitelé
Něco jako toto přání.
Pomůcky: obrázek sochy Radegasta, pomůcky na vyrábění
„Děti, tady mám ještě jeden obrázek modly, je to socha boha, který se jmenoval Radegast a víte, kde ta socha je? … Je v České republice, v naší zemi. Tomuhle starému bohu lidé u nás věřili, ještě než uslyšeli zprávu o opravdovém Bohu a o Ježíši. Proto my můžeme být vděční, že žijeme teď a že jsme o opravdovém Bohu a jeho Synu Ježíši, už slyšeli. Proto teď uděláme přáníčko pro Boha, které si vezmete domů a někam si ho dáte, aby vám to připomínalo.
Před lekcí si uděláme 1 vzor
Nakonec se dolů dítě podepíše a napíše téma.

LEKCE – BŮH JE MOUDRÝ

Téma: BŮH JE moudrý  20160731_135946
Hlavní myšlenka: BŮH JE moudrý
Verš: Žalm 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. 2. PRAVIDLA (SEMAFOR) – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE, sbírka – Učitel 1
Pomůcky: orel, žárovka, 2 taštičky, pokladnička, odměny
Děti, pamatuje si někdo o čem jsme si povídali minule? Tak budeme hádat, jak minulé, tak dnešní téma.
Tady v místnosti jsou schované 2 taštičky a v každé je 1 věc, můžete je zkusit najít, přineste mi je neotevřené sem a pak budeme hádat.
1. taštička – orel – děti, co je to za zvíře? … pták … A o jakém velikém ptákovi jsme si minule povídali… orel.
A říkali jsme si, že ti, kdo čekají na Hospodina, nabývají novou sílu a vznášejí se jako orli, protože BŮH SE NIKDY NEUNAVÍ.
2. taštička – žárovka (vyndá učitel). Děti, víte, co je tohle? … to je žárovka a víte, do čeho se dává? Do lampy. A co dělá lampa se žárovkou, když se zapne, tak svítí, je to malé světlo. No, a právě na světle si za chvíli ukážeme, jak je Bůh moudrý.
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat, že světlo na nebi i v lampičce a že nám svítí. Poděkovat Pánu Bohu můžeme i tím, že dáme Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na nákup věcí na vyrábění nebo odměn. ..SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: baterka, plyšové kostky se 4 nej věcmi, druhá část se hraje v chodbě
a) Nejdříve si řekneme a ukážeme 4 Nej. věci pomocí symbolů rukou a ukážeme obrázky:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
b) Teď si zahrajeme HRU se 4 nejdůležitějšími věcmi – jdeme s dětmi do chodby za vstupními dveřmi, rozmístíme 4 kostky, necháme otevřené průchodové dveře, zhasneme. První dítě dostane rozsvícenou baterku a jde postupně od 1 nej věci ke druhé, kde vždy odříká příslušnou nej věc. Pak jde další dítě.

5. CHVÁLY z CD (tyto nebo jiné) – Učitelé
Bible to je Boží dopis
Silný Bůh
Byl jsem stvořen

6. Svačina
– děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – názorné čtení, příklad baterky/lampičky se žárovkou, všichni sedí v kruhu – Učitel 1
Pomůcky: Bible – Izajáš 40,13-14, Bible, maňásek Biblák
Biblák: Děti, o čem jsme si říkali na začátku? O jakém světle? … žárovce a na žárovce si ukážeme, jak moc je Bůh moudrý. Je to opravdu tak? Přečteme si, co říká Bible, to je Boží slovo a Boží slovo je pravda (ukázat Bibli).
(Izajáš 40,13) V Izajáši, to je jedna část Bible, se píše: …kdo byl (Hospodinův) rádce a poučil ho?
14  S kým se (Bůh) radil, aby mu dal porozumět … a dal mu poznat cestu rozumnosti?
(ukázat žárovku v lampě a rozsvítit) Na začátku nedělky jsme si ukázali žárovku. Krásně svítí, že? Ale žárovka tu nebyla pořád, někdo ji musel vymyslet a udělat. Byl to jeden také pán, Edison, a rok mu trvalo, než mu začala pěkně a pořádně svítit, pořád a pořád ji různě vyrábět, než začala pořádně svítit. A vymyslet a udělat žárovku už před ním zkoušeli další lidé. Takže panu Edisonovi trvalo 1 rok, než vymyslel jedno malé světlo.
(ukázat obrázek stvoření) Děti, vzpomínáte si, co se stalo 1. den stvoření, co Bůh stvořil? … Bůh řekl: Budiž světlo a bylo světlo. Bůh stvořil den a noc. A co Bůh stvořil 4. den (ukázat obrázek slunce)? Ano, slunce, měsíc, hvězdy.
Je to tak, Bohu trvalo jediný den, aby stvořil Slunce, měsíc, hvězdy, které svítí pořád a všem a jednomu člověku trvalo 1 rok, než dal dohromady jedno malé světýlko, žárovku. Bůh se při stvoření nepotřeboval s někým poradit. Věděl, co a jak říct a udělat. Když je někdo moudrý, tak to znamená, že ví, co a jak udělat, že toho hodně ví a zná. No a náš Bůh je ze všech nejmoudřejší, protože všechno ví a umí si poradit v každé chvíli.
Teď si řekneme společně: Bůh je moudrý.

Inspirováno: http://ministry-to-children.com/preschoolers-knowing-god-lessons/

10. MODLITBA

8. VYRÁBĚNÍ – Žárovička – Učitelé
Pomůcky: …tmavé čtvrtky (šedá), křídy, 3-4 šablony
Před lekcí si uděláme 1 vzor
Nakonec se dolů dítě podepíše a napíše téma.

9. VERŠ – Učitel 2
Pomůcky: např. Lezení po polštářcích (po čtyřech) jako ovečky
Verš: Ž 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky sladkou odměnu.

LEKCE – BŮH se nikdy neunaví

20160725_132416Téma: BŮH se nikdy neunaví
Hlavní myšlenka: BŮH se nikdy neunaví, Izajáš 40,28-31
Verš měsíce: Žalm 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD
– bez polštářků, ale s židličkami

2. PRAVIDLA (SEMAFOR) – Učitel 2

a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Běhací hra s hudbou, sbírka – Učitel 1
Pomůcky: židličky, pokladnička, odměny, hudba
Děti, kdo z vás je rychlý? Kdo rád běhá? Tak a dneska si na úvod zahrajeme takovou běhací hru, je to něco jako hudební židle. Pustím písničku a vy budete běhat okolo židlí, dokud hudbu nezastavím.
Učitel pustí rychlou píseň a nechá ji hrát poměrně dlouho, aby se děti zadýchali a pak zastaví.
To jsme se proběhli. Dobrá práce! Dejte si ruce na prsa, co cítíte, co vám tam tluče? … srdce. A co teď všichni slyšíme? Co děláte? Funíte/jste zadýchaní. To jsme běželi jednu písničku a teď si představte, že by písnička trvala hodinu. Jak byste se asi za chvíli cítili? … Unavení. Ano, když dlouho běháme, tak se unavíme. Myslíte, že se unaví i profesionální běžci a atleti, kteří běhají dlouhé závody a běhání trénují? Třeba běží 2 hodiny. Unaví se? Ano, unaví, všichni jsme lidé a naše tělo se po velké těžké práci unaví. No a myslíte, že existuje někdo, kdo se nikdy neunaví? Ano. Kdo to je? Je to Bůh a my si to dnes spolu ukážeme. Řekneme si: Bůh se nikdy neunaví.
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat, že stvořil naše těla tak, abychom mohli běhat a skákat. Poděkovat Pánu Bohu můžeme i tím, že dáme Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na nákup věcí na vyrábění nebo odměn. ..SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …
a) Nejdříve si řekneme a ukážeme 4 Nej. věci pomocí symbolů rukou a ukážeme obrázky:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
b) Teď si zahrajeme HRU se 4 nejdůležitějšími věcmi – třeba nějaká hra na skákání…

5. 2-3 CHVÁLY z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Silný Bůh
Bible to je Boží dopis

6. Svačina
– děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – názorné čtení, udělá se kolečko se zelených židliček, všichni sedí v kruhu – Učitelé
Pomůcky: Bible – Izajáš 40,28-31, jeden učitel čte, druhý ukazuje obrázky, Bible, maňásek Bible (Biblák)
Maňásek Bible: Děti, řekli jsme si, že je to Bůh, který se nikdy neunaví. Je to opravdu tak? Přečteme si, co říká Bible, to je Boží slovo a Boží slovo je pravda (ukázat Bibli).
(Izajáš 40,28) V Izajáši, to je jedna část Bible, se píše: Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země (ukázat obrázek stvoření) se neunaví?
(Izajáš 40,29)  Unavenému dává sílu … (ukázat obrázek unaveného chlapce)
(Izajáš 40,30) Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají (ukázat obrázek vyčerpaného mladíka)
31  ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; (obrázek orla)
běží, a neunaví se, (obrázek běžce)
chodí, a neochabnou. (obrázek turistů)
Tak teď si to zahrajeme. Já přečtu kousek a vy to předvedete – ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli. Vy jste teď orli a vylétáte z hnízda a létáte kolem (děti „jako“ létají kolem židlí)
Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly… běží, a neunaví se, – teď běžíme jako atleti (děti běhají kolem)
Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly… chodí, a neochabnou. Teď pochodujeme jako turisti (pochod)
Vidíte, ten, kdo poprosí Boha o sílu, když je unavení a věří Bohu, Bůh mu ji dá. Teď si řekneme společně: Bůh se nikdy neunaví.

Inspirováno: http://ministry-to-children.com/preschoolers-knowing-god-lessons/

8. MODLITBA – Učitel 2
Pomůcky: zůstaneme na židličkách, učitel vede modlitbu, 1 plyšák/hračka orla
Jeden z učitelů řekne svůj zážitek, jak prosil Boha o sílu a Bůh mu ji dal. Lze s fotkou/vizuál. pomůckou
Učitel se pak ptá, jestli jsou děti z něčeho unavené a chtějí Boha poprosit o sílu…
Pak se posílá plyšák/orel a učitel a děti se modlí – děkují Bohu, že se nikdy neunaví a prosí ho o sílu do své situace.

9. VYRÁBĚNÍ – Orli – Učitelé

TUTORIAL: Bald Eagle Spoon Craft

Pomůcky: …papírové talíře, plastové lžíce, nějaký tape, plyšové dráty
Před lekcí si uděláme 1 vzor
Nakonec se dolů dítě podepíše

10. VERŠ – Učitel 2
Pomůcky: polštářky
Např. lezení po polštářcích po čtyřech jako ovečky…
Verš: Ž 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky sladkou odměnu.

LEKCE – BŮH JE MOCNÝ

Téma: BŮH JE mocný MoutainClimber1RS6k
Hlavní myšlenka: BŮH JE mocný
Verš mesíce: Žalm 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. PRAVIDLA (SEMAFOR) – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Hledání puzzle superhero, sbírka – Učitel1
Pomůcky: pokladnička, odměny, obrázek super hrdiny rozstříhaný na 6-8 ks, ukázat obrázek/plyšáka ovečky jako nápovědu.
Děti, minule jsme si říkali, že Bůh je náš dobrý …. ? Kdo si vzpomene? … ukázat obrázek/plyšáka ovečky jako nápovědu.
Dneska si o Bohu řekneme, že zase něco nového. Pomůže nám to uhodnout obrázek, který je tady někde schovaný. … 8 kousků jeho obrázku schovaných v místnosti… děti hledají a pak složí obrázek … superman.
Děti, kdo to je? … silák/superman. … Jaký je? Jak vypadá? …silný.
No a myslíte si, že je superman je opravdový? Že žije? … je to pohádkový hrdina. Ale myslíte, že opravdu je někdo, žije někdo, kdo je takhle hodně silný? … Je to Bůh a my to spolu dneska poznáme.
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat, že se máme dobře. Poděkovat Pánu Bohu můžeme i tím, že dáme Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na nákup věcí na vyrábění nebo odměn. ..SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel2
Pomůcky: dětský vozík, plyšové kostky se 4 Nej. věcmi
a) Nejdříve si řekneme a ukážeme 4 Nej. věci pomocí symbolů rukou a ukážeme obrázky:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
b) Teď si zahrajeme HRU se 4 nejdůležitějšími věcmi – nějaká hra na sílu, např. děti mají červený vozík, kam postupně sbírají plyšové kostky se 4. nej věcmi, nebo je dávají do batohu…

5. 2-3 CHVÁLY z CD- Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Silný Bůh
Bible to je Boží dopis

6. Svačina
– děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – názorné čtení Bible – Učitelé
Pomůcky: Bible – Izajáš 40,10-12, Učitel 1 čte (v závorce pohyby), pomocníci ukazují obrázky (oceán/moře a pomůcky)
U1: Děti, minule jsme si říkali že Bůh je náš dobrý pastýř. A dneska si ukážeme, jak mooooc je silný. Dozvíme se to z Bible.
(Izajáš 40,10 -) Hle, Panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. (ukázat silnou paži v pěst)
(Izajáš 40,12 -)  Kdo svou dlaní odměřil vody (udělat dlaní mističku)
a nebesa pídí vyměřil (ukázat rukou na nebe)
a do třetinky nabral prach země? Kdo odvážil hory na váze a na miskách kopce? (pokud máte váhu, lze ukázat)
a) Děti, tady se říká, jak mocné věci Bůh udělal a stvořil.
Bůh stvořil všechnu vodu v mořích (ukazuje se obrázek moře) a může ji naměřit ve svých rukách. Jak veliké asi můžou být Boží ruce? … děti ukazují.
Jak velké ruce máte vy, děti, kolik byste vody nabraly do rukou vy? …. vyzkoušíme si to.
Volitelně – Lze dát 2 kbelíky hned vedle sebe, jeden je napůl plný a druhý prázdný. Děti si stoupnou do řady a jedno po druhé si zkusí přendat vodu ve dlaních z plného kbelíku do prázdného.
Tak vidíte, nám se do dlaní vejde jen tolik vody, ale Bůh je tak mocný, že se mu tam vejde všechny voda v mořích.
b) Děti, podívejte se ven z okna, co tam vidíte? … nebe.
Jak dlouhé je podle vás nebe? Zkusíme se natáhnout do délky, kam až dosáhneme – stoupněte si do řady vedle sebe, chyťte se za ruce a roztáhněte se. Tak my se můžeme natáhnout jen takhle, ale představte si, že Bůh je tak mocný, že ruce roztáhne tak, že jsou dlouhé jako celé nebe.
c) Děti kolik asi vážíte, víte to? … A kolik asi váží hory? Hodně, jsou těžké? …(ukazuje se obrázek hor nebo kopců)
Uzvedli byste hory na ruce? … Děti si mohou zkusit zvážit něco ruční váhou/zvednout těžší batoh….asi ne že.
A představte si, že Bůh je tak mocný, že v rukách zváží všechny hory.

Inspirováno: http://ministry-to-children.com/preschoolers-knowing-god-lessons/

8. VYRÁBĚNÍ – např. Hora – Učitelé
http://www.busybeekidscrafts.com/Mountain-Climber.html
Pomůcky: …
Před lekcí si uděláme 1 vzor (bez nápisu Alpy, může být vybarveno voskovkami nebo pastelkami)
Nakonec se dolů dítě podepíše a učitel napíše verš.

10. MODLITBA S VYROBENOU HOROU – Učitel 1
Pomůcky: každé dítě má horu z vyrábění
Učitel řekne, co pro něj znamená, že Bůh je mocný (zkušenost z vlastního života, nebo co cítí, když vidí moře, hory…)…
Pak se učitel modlí – Bože, jsme tak rádi, že máme takového mocného Boha, jako jsi ty. Děkujeme ti.
Nakonec všichni, učitel i děti vyskočí, dají svou horu nad hlavu a řeknou: Jůůůůů, máme mocného Boha.

9. VERŠ – Učitel 2
Pomůcky: např. skákání po stopách…
Verš: Ž 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky sladkou odměnu.

LEKCE – BŮH JE náš dobrý pastýř

cupcake-liner-sheep-craft

Téma: BŮH JE náš dobrý pastýř
Hlavní myšlenka: BŮH JE náš dobrý pastýř
Verš: Žalm 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s písničkou „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Pustí se písnička na CD

2. 2. PRAVIDLA (SEMAFOR) – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. SBÍRKA A ÚVOD DO LEKCE – Hledání puzzle, foto, sbírka – Učitel 1
Pomůcky: pokladnička, odměny, plyšová ovečka, obrázek pastýře rozstříhaný na 6-8 ks
Děti, v dnešním čtení z Bible bude jedno zvířátko, hádejte jaké:
Je to bílé, má to na sobě vlnu a bečí to… Co je to? (jako nápovědu ukážeme plyšovou ovečku)
No a existuje jeden pán, který se o ovečky stará. Má hůl a někdy mu pomáhá pejsek. Zjistíme jak vypadá, když najdeme 8 kousků jeho obrázku schovaných tady v místnosti… děti hledají a pak složí obrázek … pastýř.
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat, že se o nás dobře stará. Poděkovat Pánu Bohu můžeme i tím, že dáme Bohu korunky do sbírky. Korunky se pak použijí na nákup věcí na vyrábění nebo odměn. ..SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Maruška
Pomůcky: …
a) Nejdříve si řekneme a ukážeme 4 Nej. věci pomocí symbolů rukou a ukážeme obrázky:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
b) Teď si zahrajeme HRU se 4 nejdůležitějšími věcmi – děti jsou jako ovečky a lezou po čtyřech postupně ke 4 zeleným židličkám, na kterých jsou plyšové kostky se 4 nej věcmi a oni říkají postupně 4 nej věci.

5. 2 CHVÁLY z CD – Učitelé
Silný Bůh
Špička
Bible to je Boží dopis

6. Svačina
– děti mají vlastní svačinu

7. Lekce – Učitelé – hraná scénka na motivy Žalmu 23
Pomůcky: modré polštářky pohromadě na jedné straně místnosti – voda, voda a kelímky na občerstvení, zelené polštářky pohromadě na druhé straně místnosti – tráva, prolézací tunel – údolí, pastýř má hůl (násada koštěte), piškoty
Jeden učitel je pastýř, druhý čte Žalm 23 a pomocník pomáhá vést děti.
U1: Přečteme si čtení z Bible, kde se píše o pastýřovi a o tom, že Bůh je náš dobrý pastýř. Děti, Roman teď bude jako váš pastýř a vy budete lézt po čtyřech a budete ovečky. Jak dělají ovečky? Bééé…
U1: 1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2  Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
U2: ovečky, pojďte si tady odpočinout na travičku, můžete si tu lehnout.
U1: vodí mě na klidná místa u vod,3  naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
U2: ovečky, pojďte za mnou, já vás zavedu k vodě (např. vedle stolu), kde se budete moct napít (děti se napijí z kalíšků s vodou)
U1:  I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
U2: ovečky, pojďte, je tady údolí a tunel, budu vás postupně volat, abyste jím bezpečně prošli (pastýř je volá postupně jménem): Natálka…projde tunelem… Tobin…
U1:  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
U2: ovečky, pojďte dovedu vás tam, kde je dobrá potrava (učitel znovu dovede ke stolu, kam dá dětem piškoty)
U1: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
U2: Ovečky, pojďte do ovčince, do domečku, já vás pěkně spočítám (domeček je třeba matračka nebo pěnové kostky).

10. MODLITBA V KROUŽKU ČI DOMEČKU – Učitelé
Pomůcky: PLYŠOVÁ OVEČKA
1. kolečko: posílá se ovečka a učitel se ptá, co všechno pastýř pro ovečky dělal (staral se o ně, chránil je, vedl je, volal je jménem)… děti říkají příklady, které si pamatují ze scénky
Učitelé: Děti víte, náš Pán Bůh je jako ten dobrý pastýř z Bible, stará se o nás, chrání nás, vede nás, volá nás jménem. Bůh je náš dobrý pastýř. Teď můžeme Pánu Bohu poděkovat, že je náš dobrý pastýř
2. kolečko: posílá se ovečka a děti i učitelé se modlí a děkují Bohu, že je náš dobrý pastýř, chrání nás atd.

8. VERŠ – Učitel 2
Pomůcky: …Verš: Ž 23:1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází

9. VYRÁBĚNÍ – Ovečka – z mufinového košíku – Učitelé
Pomůcky: barev. Čtvrtky, košíčky (AR donese), nohy a hlava z černého/šedého barrevného papíru, bílé voskovky (AR donese)
Před lekcí si uděláme 1 vzor.
Na barevnou čtvrtku děti nalepí bílý muffin. Košíček, pak děti nalepí hlavu a nohy. Na hlavě dokreslí oči bílou voskovkou (oči tam myslím už nejsou), lze případně domalovat trávu a mráčky.
Nakonec se dolů podepíše dítě a učitel napíše verš. http://www.craftsonsea.co.uk/cupcake-liner-sheep-craft/

11. ODMĚNY A BONBÓNY – razítka na zvířátka – Učitelé
Poslušné děti (které zůstaly na zelené barvě semaforu) navíc dostanou na konci nedělky sladkou odměnu.

Inspirováno lekcí: http://ministry-to-children.com/god-is-our-shepherd-preschool-lesson/