Lekce

LEKCE – Poslušnost – Poslechnu jako Jozue

Téma: Poslušnost – Poslechnu jako Jozuetrubka
Hlavní myšlenka: Poslouchej Boha, řekne ti jak vyhrát
Verš: Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Exodus 24,7 (ČSP)
čtení: Jozue 6

1. PŘIVÍTÁNÍ – přivítání s rolničkami (sklad) a písničkou „To je supr” – Učitelé
Pustí se písnička na CD, začne se zpívat a rozdávají se dětem rolničky. Pak učitel rolničky vybírá zpátky a ptá se: “Jak se jmenuješ rolničko?” Děti říkají svoje jména.

2. PRAVIDLA (KAŽDÉ DÍTĚ MÁ SVOU JMENOVKU SE 3 LEGO KOSTKAMI) – Učitel 2 a dítě
Vysvětlíme dětem pravidla: pokud dítě zlobí, přijde o jednu ze tří kostiček, pokud přijde o všechny, zavoláme do nedělky rodiče dítěte, aby si dítě odvedli k sobě a ten den již zůstali na dospěláckém programu. Pokud je dítě hodné a zůstanou mu všechny 3 kostičky, dostane na konci programu nálepku.

3. ÚVOD DO TÉMATU A SBÍRKA – 2 Hádanky s obrázky – Učitel 1
Pomůcky: dětská trumpetka/vyrobit si roh, obrázek zdi, odměny pro ty, kdo uhádly
Učitel si vezme dětskou trumpetku/roh, utočí se k dětem zády a zatroubí. Zeptá se dětí, co to je?
– Děti, hraje se na to, fouká se do toho a ono to pak troubí. Co je to? … děti hádají, trubka
Všichni si společně řekneme trubka.
– Děti, tady mám takový obrázek, je na něm město a to město něco chrání. Je to kolem dokola města, je to z kamení. Co to je? … děti hádají, zeď/hradby.
Všichni si společně řekneme zeď/hradby. Děti a trubka a hradby budou v dnešním příběhu. V dnešním příběhu bude potřeba vyhrát nad nepřítelem. Děti, když posloucháme Boha, řekne nám jak vyhrát. To je skvělé, že Bůh radí i nám. My mu teď spolu můžeme poděkovat. Můžeme Pánu Bohu poděkovat i tím, že mu dáme korunky do sbírky. Tyhle korunky se pak použijí na něco potřebného v církvi, třeba na nákup bonbónů a nálepek pro vás.

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: 4 plyšové ikea kostky, 4 obrázky nej věcí na nich – v církvi jsou 4 plyšové kostky, na nich už jsou nalepené symboly 4 nej věcí
Děti, v dnešním příběhu budou hradby a zdi. Vy si můžete vyzkoušet postavit vysokou hradbu nebo věž ze těchto 4 plyšových kostek.
Nejdříve si řekneme, co je na kostkách (ukážeme si 4 Nej. věci pomocí symbolů rukou):
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Teď si každý zkuste postavit věž z kostek, jestli vám nespadne. Při každé kostce řekneme 1 nejdůležitější věc. (děti postupně staví věž z kostek, položí 1. kostku a řeknou, “Bůh mě miluje.“ Na ní položí 2. kostku a řeknou“ „Zhřešil jsem“., atd., až mají všechny 4 kostky na sobě. Pak se věž rozloží a začíná stavět další dítě)

5. 3 CHVÁLY z našeho CD – Učitelé

6. Svačina
Děti mají vlastní svačinu.

7. Lekce – Jozue – obrázková lekce s následnou scénkou – Učitel 1
Pomůcky: počítač s obrázky (stačí ukázat jen část obrázků): http://biblelessonsite.org/flash/images41/images41.html, pěnové puzzle kostky, dětská trumpetka/vyrobený roh
Učitel (děti jsou okolo stolu):
Děti, ukažte mi obě uši. Co ušima děláme? … posloucháme. No a teď je použijeme, abychom poslouchali příběh o jednom poslušném muži jménem Jozue. Všichni si společně řekneme: “Jozue.” A teď si společně řekneme: „Budu poslouchat Boha!“
Učitel ukazuje obrázky: Jozue vedl izraelský lid a potřeboval pomoc od Boha. Stáli proti nepřátelskému městu Jerichu. Jericho mělo obrovské zdi a hradby a Jozue nevěděl, jak se dostat dovnitř. Všichni si společně řekneme: „Jericho.“
Bůh Jozuovi řekl, jak to má udělat a jak má porazit nepřítele. Bůh řekl:
„Každý den jděte a všichni dokola a tiše obejděte jednou město a jeho hradby. Kněží jednou zatroubí. Sedmý den pak město Jericho a jeho hradby obejdete sedmkrát a sedm kněží zatroubí.“
Tak Jozue i všechen lid každý den chodili kolem města a kněží jednou zatroubili (učitel jednou zatroubí). Sedmý den obešli město sedmkrát a 7 kněží zatroubilo. Děti pojďme spolu počítat do 7, a já budu sedmkrát troubit (děti a 1 učitel počítají, druhý učitel troubí). A Jozue řekl všem lidem. Teď všichni zakřičte. Všichni začali křiče. Děti, pojďte, zakřičíme si všichni spolu. A víte co se stalo s městem Jerichem? Najednou se hradby zbouraly a spadly na zem. Jozue a lid mohli do města a město tak porazili. Všichni měli radost. Jozue poslechl Boha a ten mu řekl jak porazit nepřítele. Když my budeme poslouchat Boha, taky nám řekne, jak nepřítele porazíme. Poslouchejte jako Jozue. Pojďme si společně říct: „Budu poslouchat Boha!“
Teď si učitelé s dětmi mohou vzít pěnové puzzle kostky, postavit z nich kolečko jako hradby města a obejít 1 město a 1 dítě dostane půjčenou trumpetku a 1 zatroubí, pak se počítá do 2 a podruhé se obejde město a jiné dítě zatroubí atd., nakonec se napočítá do sedmi a obejde se město a učitel 7krát zatroubí a rozbourá hradby a všichni jásají a může se dovnitř.
Více na: http://lifekids.tv/lessons/i-can-obey/joshua-obeys/

8. VYRÁBĚNÍ – Trubky pro Jozuovy kněží – Učitelé

Pomůcky: 10 čtvrtek, izolepa, provázek, děrovačka, barevné lepenky
Před nedělkou: udělat 1 vzor
Během nedělky: Čtvrtky se srolují do tvaru trubky a upevní se izolepou. Pak se ostřihne přečnívající okraj a trubka se ozdobí barevnými lepícími páskami. Nakonec se trubkou provleče provázek.
http://www.highlightskids.com/crafts/rosh-hashanah-and-yom-kippur-shofar

9. MODLITBA S TRUBKOU – Učitel 1
Pomůcky: trubky, které si děti vyrobily.
Děti, vezměte si každý svou trubku. Pojďte, sedneme si do kroužku. Každý teď postupně jednou zatroubíme (učitel začne, pak pokračuje dítě sedící vedle něho). Teď si zatroubíme všichni najednou a sedmkrát, tak jako sedmý den Jozuovy kněží (všichni společně 7 krát zatroubí, jeden z učitelů počítá).
Modlitba: Děti, Jozue měl nepřátele v Jerichu. Poslechl Boha a porazil je. Možná, že vy máte nějaké jiné nepřátele. Čeho se bojíte? Někdo se třeba bojí tmy, nebo myší nebo psů nebo bouřky. Čeho je kdo bojíte?
Udělá se kolečko, každý říká 1 věc, čeho se bojí.
Teď se budeme modlit. Jozue poslechl Boha, Bůh mu řekl jak vyhrát a on vyhrál. Poprosíme Boha, aby nám pomohl ho poslouchat a i my jsme vyhráli nad svým nepřítelem. Učitel se modlí první, dál pokračují děti v kolečku, např.:
Pane Bože, prosím tě, pomoz mi tě poslouchat. Řekni mi, co mám dělat se strachem z bouřky…..
Učitel se modlí na konec: Pane, děkujeme ti, že nám říkáš jak vyhrát, když tě posloucháme. Amen.

10. VERŠ – podle Aktivity k procvičování veršů – Učitel 2
Verš: “Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Exodus 24,7 (ČSP)

12. Úklid na konec – vedeme děti k tomu, aby nám na konec pomohly uklidit a PŘESNĚ poslechli, co jim říká učitel.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s