Lekce

LEKCE – Ježíš vjíždí do Jeruzaléma

Téma: Ježíš vjíždí do Jeruzaléma
Hlavní myšlenka: Ježíš je opravdový král
Verš: Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 1K 5,7
Marek 11:1-11

1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

2. ÚVOD DO TÉMATU FORMOU HÁDANKY A HRY, SBÍRKA – Učitel 1
Pomůcky: 4 (? – dle vašich možností) listy, které by děti mohly uhádnout
Učitel dá dětem pár hádanek – HÁDANKY:
1. Děti, je to zelené, placaté, lehké a roste to na stromech. Co to je? … listy
2. Děti, rostou na tom listy, a je to horní část stromu. Co to je? … větve
A představte si, že větvím se dá říkat i jedním vznešeným slovem, které se teď naučíme: RATOLEST.
Všichni si teď spolu řekneme: VĚTVE – RATOLESTI.
No a právě takové listy, větve a ratolesti budou hrát důležitou roli v našem dnešním příběhu s Ježíšem. Abychom listy a rostliny/kytky trochu víc poznali, máme tady v místnosti schované 4 (?) listy. Zkuste je všechny najít a přinést je sem doprostřed. … Děti, co to jsou za listy, poznáte nějaké?
My teď spolu můžeme poděkovat, že Bůh stvořil stromy a kytky, které mají krásné listy, které v létě dělají příjemný stín, když je horko a na podzim září pestrými barvami a dělají dobrý vzduch, který dýcháme. Poděkovat Pánu Bohu můžeme i tím, že dáme korunky do sbírky.

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU BĚHACÍ/POHYBOVOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …
Děti nejdříve si zopakujeme 4 nej věci. Všechny 4 nej věci si teď spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Abychom si 4 nej věci zapamatovali, zahrajeme si teď spolu hru: …

5. 3 CHVÁLY Z CD – Učitelé
Ať si velký nebo malý
Otec Bůh stvořil svět
Silný Bůh

6. Čůrací pauza (jdeme se všemi dětmi na WC)

7. Svačina (děti mají vlastní)
8. Lekce – Příběh – Učitel 1, A. Odvyprávíme dětem S OBRÁZKY
2 – Když se přiblížili k Jeruzalému, poslal Ježíš dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi. Hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: `Co to děláte?´ řekněte: `Pán ho potřebuje,´ a hned ho sem pošle.
3 – Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z lidí tam jim řekli: „Co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko?“ Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je.
4 – Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na ně sedl.
5 –  Mnozí prostírali na cestě své pláště,
6 – jiní pak ratolesti/VĚTVE, které nařezali v polích.
7 –  Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: „Hosana!“ „Požehnaný, je ten, kdo přichází v Hospodinově jménu!“ „Požehnané království našeho otce Davida!“ „Hosana na výsostech!“
8 –  Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu…
B. Příběh odehrajeme (s listy – teprve po výtvarce !!!!!)

9. MODLITBA A SHRNUTÍ – Učitel 1
Děti, nejdřív si řekneme, co znamenají ta slova, která byla v příběhu – HOSANA – znamená hurá, nebo taky sláva Bohu anebo také prosím, zachraň. My jsme viděli, že když Ježíš přijel do Jeruzaléma, spousta lidí volala hosana – hurá. Tihle lidé určitě viděli některé z Ježíšových zázraků. A chtěli ho za krále. Někteří si ale možná mysleli, že Ježíš vezme meč a město Jeruzalém dobude silou a stane se krále silou a násilím. Ježíš byl a je opravdu král, ale kraluje jinak, než si lidé dřív, anebo možná i dnes myslí. Ježíš se stal králem tím, že dal za nás svůj vlastní život, zemřel na kříži, aby nás zbavil našich hříchů a špatných věcí a tak nás zachránil. Zachránil nás svou smrtí a svou obětí a neudělal to silou ani mocí, ale láskou. Ježíš je král a patří mu všechna naše sláva a chvála.
My teď můžeme poděkovat Ježíši, že přišel na zem a svou obětí na kříži nás zachránil. Budeme se spolu modlit, první se modlí učitel: JEŽÍŠI, DĚKUJI TI, ŽES PŘIŠEL A ZACHRÁNILS MĚ. JSI MŮJ KRÁL. AMEN

10. NOVÝ VERŠ – Učitel 2
Verš: Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 1K 5,7

11. VYRÁBĚNÍ – Ratolesti – velké listy palem – Učitelé
Pomůcky: zelené barevné papíry, předkreslená půlka listu, dětské nůžky, pastelky
Před nedělkou si uděláme 1 vzor – AR posílá po Petrovi
DĚTI SI ZKUSÍ SAMY VYROBIT CELÝ LIST. DOSTANOU JEN ŠABLONU – ZELENÝ BAREVNÝ PAPÍR, KDE JE PŘEDKRESLENA POLOVINA LISTU.
1. NEJDŘÍV SI ZKUSÍ DOKRESLIT DRUHOU PŮLKU LISTU
2. PAK LIST V POLOVINĚ PŘEHNOU, PŘEDTIŠTĚNOU ŠABLONOU NAHORU A SAMY ZKUSÍ PODLE ŠABLONY CELÝ LIST VYTISKNOUT. ROZLOŽÍ A VIDÍ, JAK SE TREFILY
3. NŮŽKAMI NASTŘIHAJÍ OKRAJE LISTU
http://ministry-to-children.com/palm-sunday-leaf-craft/
Inspirováno předlohou: http://ministry-to-children.com/triumphal-entry-lesson/
PŘÍPADNÁ EXTRA HRA NAVÍC K VYTIŠTĚNÍ – POSAĎ POSLEPU JEŽÍŠE NA OSLÁTKO:
https://drive.google.com/file/d/0B408Aky8t2uuMHQ0WVB1NTZyOGs/view

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s