Lekce

LEKCE – Ježíš v Getsemane

Téma: Ježíš v Getsemane
Hlavní myšlenka: Ježíš sám nechtěl zemřít, ale rozhodl se poslechnout Boha Otce.
Verš: …Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 1K 5,7
Marek 14, 26-52

1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. ÚVOD DO TÉMATU S OBRÁZKY POCITŮ, SBÍRKA – Učitel 1
Pomůcky: vytiskneme/namalujeme 4 obrázky několika základních pocitů – výraz tváře – např. dítě se směje, dítě je smutné, dítě je překvapené, dítě něco bolí. Tyto obrázky schováme po místnosti a děti je mají za úkol najít. Učitel pak postupně obrázky ukazuje a ptá se dětí, co asi dítě na nich cítí, jak mu je? Poslední je, že je dítě smutné.
Děti, na tomhle posledním obrázku je smutný kluk. A představte si, že my si dneska povíme příběh z Bible o Ježíšovi, kde je Ježíš velmi smutný. To o Ježíšovi neslýcháme často, brzy se dozvíme, co se stalo.
Je tady mezi vámi někdo teď smutný? (pokud jsou všichni veselí, ideální a rovnou se modlíme, pokud je někdo smutný, zeptáme se proč, pomodlíme se, aby mu bylo lépe a pak děkujeme za chvíle kdy můžeme být veselí):
Pane Bože my ti děkujeme za chvíle, kdy můžeme být veselí a chceme ti poděkovat i tím, že dáme korunky do sbírky. Amen ….SBÍRKA

4. 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI FORMOU HRY – Učitel 2
Pomůcky: …
Děti nejdříve si zopakujeme 4 nej věci. Všechny 4 nej věci si teď spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Abychom si 4 nej věci zapamatovali, zahrajeme si teď spolu hru: …

5. 3 CHVÁLY Z CD – Učitelé
Ať si velký nebo malý
Otec Bůh stvořil svět
Byl jsem stvořen

6. Čůrací pauza (jdeme se všemi dětmi na WC)

7. Svačina (děti mají vlastní)

8. Lekce – Příběh – Učitel 1
Odvyprávíme dětem S OBRÁZKY NA POČÍTAČI, děti sedí:
Obr 1 – Ježíš a učedníci po večeři zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
Obr 2 – A Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne této noci odpadnete. Petr mu říkal: „I kdyby všichni odpadli, já ne!“ A Ježíš mu řekl: „Amen, dnes, této noci, dříve než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mne třikrát zapřeš.“
Obr 3 – Přicházejí k místu jménem Getsemane. Říká svým učedníkům: „Posaďte se zde, než se pomodlím.“ 33  A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Ježíš se začal se děsit a znepokojovat.
Říká jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“
Obr 4 – Ježíš padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, nepotkala taková smrt. Říkal:
„Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes tohle ode mne, ale ne, co chci já, ale co ty chceš.“
Obr 5 – Ježíš pak šel zpátky a učedníci spali. Říká Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi jednu hodinu nespat?  Bděte a modlete se. Pak odešel a znovu se modlil stejnou modlitbu. Vrátil se a učedníci znovu spali, vzbudil a znovu se šel modlit. A přichází po třetí a říká jim: „Ještě spíte a odpočíváte? To stačí. Přišla ta hodina, já Ježíš, Syn člověka, jsem dán do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Je tu ten, který mne zrazuje.“¶
Obr. 6 – A hned, když ještě mluvil, přichází Jidáš, jeden z Dvanácti učedníků Ježíše, a s ním zástup učitelů Zákona a starších, s meči a holemi.
Obr. 8 – Když Jidáš přišel k Ježíši, řekl: „Rabbi!“ a políbil ho.
Obr. 9 – Vojáci ho pak zajali a odvedli a všichni učedníci se rozutekli.
Lze pak i odehrát

9. MODLITBA S PLYŠOVÝM BERÁNKEM – Učitel 1
Sedíme na zemi v kroužku, učitel má v ruce beránka a první se modlí.
Děti, Ježíš v dnešním příběhu řekl, že je smutný až k smrti. To byl asi hodně smutný, že? A když se modlil, tak chtěl, aby ho jeho Otec Bůh uchránil před smrtí na kříži. Takže nechtěl zemřít. ALE NAKONEC OTCI ŘEKL: ne, co chci já, ale co ty chceš.“ Ježíš poslechl Boha Otce.
I nám, se někdy může stát, že chceme něco jiného, než rodiče nebo Bůh. Třeba když maminka řekne, ukliď si pokoj a tobě se chce jít dívat na televizi. Co chce Bůh, abys udělal? … poslechl maminku. Nebo, když Boží slovo říká, abys o lidech nelhal, ale tebe by pak čekal trest od rodičů. Co chce Bůh, abys udělal? … poslechl Boží slovo. I my dospělí taky posloucháme B. Slovo.
Děti, budeme se modlit a poděkujeme Pánu Bohu za Ježíše, že I KDYŽ NECHTĚL ZEMŘÍT, TAK UDĚLAL TO, CO CHTĚL JEHO OTEC V NEBI A POSLECHL HO A TÍM NÁS OSTATNÍ ZACHRÁNIL. Např.: Pane Bože, děkuju ti za Ježíše, že nás zachránil. / Pane Bože, děkuju ti za Ježíše, že byl poslušný…

10. VERŠ S PLYŠOVÝM BERÁNKEM – Učitel 2
Verš: Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 1.K 5,7
Pomůcky: puzzle kostky, plyšový beránek
Děti dneska budeme skákat verš s plyšovým beránkem, protože verš je o Ježíši, našem velikonočním beránkovi. Vemte si beránka do ruky a odskákejte verš po puzzle kostkách.

11. VYRÁBĚNÍ – Např. Ruka „Ne, co JÁ chci, ale to co TY chceš, Bože.“ – Učitelé
Pomůcky: bílé čtvrtky, špachtle, pastelky, izolepa, nůžky, JE TŘEBA ŠABLONKU RUKY
Děti dostanou šablonku ruky, tu si vybarví SVĚTLOU BARVOU, z obou stran, pak tam učitel napíše text: Ne, co JÁ chci (1.strana), ale to co TY chceš, Bože (2.stran).
Pak učitel pomůže nalepit izolepou špachtli
https://jillcobb.wordpress.com/2014/04/12/jesus-wants-me-to-keep-watch-day-7-of-2-weeks-2-the-cross/?postpost=v2#content
Inspirováno předlohou: http://ministry-to-children.com/preschool-bible-lesson-jesus-in-gethsemane/

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s