Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Talenty

Téma: Ježíšova podobenství 3 (Talenty) – Matouš 25, 14-30 Hlavní myšlenka: Pán Bůh nám každému dal různý talent, ten máme použít pro Boha. Verš:“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé Při pozdravu… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Talenty

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Ztracená mince

Téma: Ježíšova podobenství 2 (Ztracená mince) – Lk 15, 8-10 Hlavní myšlenka: Bůh má radost, když se ztracené věci najdou a když se ztracený člověk obrátí k němu. Verš: “Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ Mt 6,33 1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal”… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Ztracená mince

Lekce

LEKCE – Svátek matek (Rút a Noemi)

Téma: Den matek – Poslouchej maminku  Hlavní myšlenka: Cti a poslouchej svojí maminku Verš: Exodus 20:12: Cti svého otce a svou matku. Rút 1, 6-17 1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2 Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou? Vysvětlíme dětem… Continue reading LEKCE – Svátek matek (Rút a Noemi)

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Hořčičné zrno

Téma: Ježíšova podobenství 1 (Hořčičné semínko)  Hlavní myšlenka: začni dělat malé věci, kterým Bůh může dát vzrůst a udělat z nich velké věci. Verš:“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ Matouš 6,33 Matouš 13, 31-32 1. Přivítání s písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2.… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Hořčičné zrno