Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Talenty

Téma: Ježíšova podobenství 3 (Talenty) – Matouš 25, 14-30
Hlavní myšlenka: Pán Bůh nám každému dal různý talent, ten máme použít pro Boha.
Verš:“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ Mt 6,33

1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé
Při pozdravu každé dítě řekne, jak se jmenuje a také: „co rád děláš, v čem jsi dobrý, co ti jde?“
(pomocník zapisuje do bloku, co řeklo každé dítě).

2. PRAVIDLA SEMAFOR – Učitel 2
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. ÚVOD DO TÉMATU – PODOBENSTVÍ, SBÍRKA – Učitel 1
Pomůcky: KOVOVÉ MINCE (10KS, RŮZNÉ HODNOTY)
Děti, vzpomínáte si ještě, co to je PODOBENSTVÍ? … Je to příběh, který nás něco učí a Ježíš PODOBENSTVÍ říkal, aby nás naučil důležité věci o Božím království. Společně si teď řekneme: PODOBENSTVÍ. Minule jsme si říkali podobenství o ztracené ??? … minci (1/10 mincí se ztratila).
I dnešní podobenství, Ježíšův příběh, bude o mincích, ale půjde tam o něco úplně jiného.
Děti, na začátku si zahrajeme hru. Každý z vás od Isy dostane 1 minci, je to tak, že každý máte jinou minci a nikdo nemá stejnou. A vaším úkolem je tady v místnosti někde najít druhou mince, která ale bude STEJNÁ, takže budete mít pak 2 STEJNÉ MINCE. Dívejte se proto pozorně tady v místnosti, hledejte a seberte jen minci, u které si budete opravdu jisti, že je stejná jako vaše….. děti hledají.
Tak teď už máme každý své 2 stejné mince a můžeme se na ně podívat:
Tyhle mince jsou naše české mince, jmenují se koruny. Řekneme si spolu KORUNY. Je na nich nějaké číslo ? … kolik korun? …
Tyto mince nejsou české, jsou to MAĎ. FORINTY / IZR. ŠEKELY/ AM. CENTY / POL. GROŠE.
Mince, které jste dostali jsou různé, různě velké, mají různou hodnotu, dá se za ně koupit různě věcí v různých zemích. Ale všichni jste dostali 1 minci a 1 jste měli najít. A něco podobného bude i v dnešním Ježíšově příběhu, kde taky nějací pánové dostanou mince, kterým se říká TALENTY, řekneme si TALENTY.
TALENTY VLASTNĚ BYLY VELKOU HOROU MINCÍ, VELKÝM PYTLEM MINCÍ, TŘEBA 30 KILO STŘÍBRNÝCH MINCÍ. A pánové z našeho příběhu budou s těmi mincemi, talenty něco dělat.
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat za to, že naši rodiče vydělávají korunky a mohou za to pro rodinu kupovat potřebné a důležité věci. My teď poděkujeme Bohu i tím, že dáme korunky do sbírky. …SBÍRKA

4. 4 Nej. věci – Učitel 2
Pomůcky: 4 (nebo 8 mincí) hodnoty 1-5-10-20. Na zadní straně každé mince je postupně přilepená 1 ze 4 nejdůležitějších věcí, např. 1=srdíčko (je to vždy přilepeno na spodní straně mince, kde NENÍ ČÍSELNÁ HODNOTA).
Mechanika: buď jedno či 2 družstva soutěží ve štafetě, 1. dítě vyběhne ze startu ke stolu, kde jsou 4 mince, ale rozházené (číslem nahoru) a dítě je má za úkol složit je vedle sebe popořadě, podle číselné hodnoty: 1-5-10-20, ta čísla říct a pak to obrátit a odříkat 4 nej věci podle 4 nej symbolů na rubu mince.
Děti nejdříve si zopakujeme 4 nej věci. Všechny 4 nej věci si teď spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Abychom si 4 nej věci zapamatovali, zahrajeme si teď spolu hru (VIZ MECHANIKA HRY).

4. 3 CHVÁLY Z CD – Učitelé
Ať jsi velký nebo malý
Otec Bůh stvořil svět
Silný Bůh

5. Čůrací pauza (jdeme se všemi dětmi na WC)

6. Svačina (děti mají vlastní)

7. Lekce – Příběh o talentech na videu (Matouš 25, 14-30) – Učitel 1
Video: http://www.max7.org/en/resource/talents#
1. Podíváme se na video
2. Shrneme příběh otázkami, možno pustit znovu:
– Na začátku příběhu byl pán, který se chystal odjet na dalekou cestu. A co udělal, než odjel? …
– Co dostali ti 3 služebníci? … Pytle peněz. Ano, každý jinak velký, v Bibli se píše, že první dostal 5 talentů (5 kup stříbra), odpočítáme do 5. Druhý dostal od pána 2 talenty (2 kupy stříbra), odpočítáme do 2. A třetí 1 talent (1 kupu stříbra). Odpočítáme do jedné.
Pak pán odjel a co dělali služebníci, když byl pán pryč? ….
A když se pán vrátil, s čím služebníci přišli? … První dva s dalším pytlem peněz. V Bibli se píše, že první, co dostal 5 talentů, přinesl pánovi dalších 5 talentů. A Pán mu na to řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se. Služebník, co dostal 2 talenty, přinesl pánovi jiné 2 talenty. I jemu pán řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se.
– A co ten poslední služebník, co udělal s penězi od pána? … zakopal v zemi a vrátil mu jen to. Pán řekl: „Služebníku špatný a líný,…27  Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. 28  Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!

8. MODLITBA – Učitel 1
Pomůcky: 1 mince/1 pytlík s mincemi
A. Vysvětlíme příběh: Děti, v Ježíšově příběhu se penězům říkalo talenty. Slyšeli jste už někdy to slovo? Když vám někdo řekne, máš talent na kreslení… Co to znamená? … Ano, že mi něco jde a jsem v tom dobrý. Tak mám na to talent. A na tomhle příběhu nám Ježíš ukázal, že právě tyhle talenty, to co nám jde, jsou dary od Boha. Ano, pán v příběhu je Pán Bůh a dává nám, stejně jako svým služebníkům různé talenty, dary, a dává nám je proto, abychom ho svými talenty, dary oslavili (přečtení seznamu darů):
Děti, vidíte, že každý máte talent na něco jiného a třeba ještě ani o všech talentech nevíte.
Tyhle talenty nám každému dál Pán Bůh. A my je máme využít. Dám vám příklad:
Mě jdou jazyky a mohla jsem oslavit Pána Boha tím, že jsem překládala kázání. Komu tu jdou jazyky? Kdo z vás doma mluví anglicky? … můžete svůj talent používat pro Boha. Můj táta pastor Pavel umí malovat a vyrábět a na Slavíkov vám vyrobil velký štít na hru. Použil svůj talent pro Boha. Kdo z vás rád kreslí? … můžete svůj talent používat pro Boha. Pastor Jerry má dar kázat a káže lidem o Bohu. Chtěli byste někdo z vás mít dar kázat lidem o Bohu? Iza má dat pomáhat mladším. Proto teď tady může pomáhat v nedělce. Chtěli byste někdo až budete větší jako Iza taky pomáhat nebo učit v nedělce? …
Každý z nás máme nějaký dar, talent od Boha. Někdy i třeba víc věcí. Na nás je, abychom ten dar nebo talent použili pro Boha, abychom jím Boha oslavili. Můžeme se to učit, máme na to celý život. A každý máme pusu, se kterou se můžeme učit říkat o Bohu lidem kolem nás. Pravda je, jako v příběhu, který řekl Ježíš, že se nás Pán Bůh jednou každého zeptá, co jsme s těmi dary od něho udělali. Tak vidíme, že každý máme ještě dost práce.
B. Modlitba(jednoduše, krátce): …

9. VERŠ – Učitel 2
Pomůcky: plyšák
Hraje se jako samá-voda-pihořívá = schová se 1 plyšák, který znázorňuje verš, dítě se pošle za dveře, ostatní schovají, dítě hledá a ostatní napovídají: samá-voda-pihořívá-hoří. Když to najde, zkusí verš samo/s učitelem říct.
Verš:“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost ((, a toto vše vám bude přidáno.“)) Matouš 6,33

10. VYRÁBĚNÍ – PYTLE S TALENTY – Učitelé
Pomůcky: čtvrtky, 3 druhy barevných papírů na stříhané na pruhy a přehnuté, 1 šablona sáčku
Postup: Děti dostanou čtvrtku, 3 různobarevné pytlíčky z papíru a jednu část nalepí na čtvrtku.
Pak zavřou a seshora na pytlíčky napíšou čísla: 5 – 2 – 1 a dokreslí pytlík, dovnitř sáčku po otevření: 10 – 4 – 1 a smilíky/mračáka.
Nakonec se dítě podepíše a nahoru se napíše PODOBENSTVÍ O TALENTECH A VERŠ:
“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost ((, a toto vše vám bude přidáno.“)) Mt 6,33
http://childrensbiblelessons.blogspot.cz/2015/04/lesson-parable-of-talents.html

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s