Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Zlý služebník

Téma: Ježíšova podobenství 7 (Zlý služebník) – Mt 18, 21-35 Hlavní myšlenka: Odpusť, znovu a znovu, protože tobě Bůh všechno odpustil. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Zlý služebník

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Marnotratný syn

Téma: Ježíšova podobenství 6 (Marnotratný syn) – Lk 15, 11-32 Hl. myšlenka: Bůh je náš milující Otec. I když uděláme hloupost, vždycky nás s láskou vyhlíží Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal”… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Marnotratný syn

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: 2 synové

Téma: Ježíšova podobenství 5 (2 synové) – Matouš 21, 28-32 Hlavní myšlenka: Není důležité, co naoko říkáme, ale co NAKONEC DOOPRAVDY UDĚLÁME. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: 2 synové

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Perla, poklad

 Téma: Ježíšova podobenství 4: Poklad, perla – Matouš 13, 44-46 Hlavní myšlenka: Mít Ježíše a Boží království v srdci je vzácnější než veliký poklad nebo perla. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal”… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Perla, poklad