Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Milosrdný Samaritán

 Ježíšova podobenství: Milosrdný Samaritán
Lk 10, 25-37
Hl. myšlenka: Mám ruce k pomáhání
Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33

1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – UČITELÉ

2. PRAVIDLA SEMAFOR – UČITEL 2
(zelená, žlutá a červená věc, barvu děti řeknou v AJ/ESP a pak ukáží na semaforu a vysvětlí, co to znamená na semaforu)
a) Otázka: Děti, víte co je semafor? Kde semafory jsou?
b) Vysvětlíme dětem stručně a jasně nová pravidla: Každé dítě má svůj kolíček s obrázkem a jménem. Všichni začínáme na zeleném světle semaforu se smilíkem. Když dítě zlobí, posune se o jednu barvu na semaforu nahoru na oranžovou s trochu zamračeným smilíkem (oranžová barva = varování). Když dál zlobí, posune se na červenou barvu s úplně zamračeným smilíkem (červená barva = stop). V tom případě jde na 3 minuty na hanbu na židli do rohu. Pokud dítě zlobí potřetí, zavolají se rodiče a odvedou si dítě na zbytek doby na dospělácké shromáždění a dítě se již ten den nemůže do nedělky vrátit. Pokud je dítě hodné a zůstane na zelené barvě semaforu, dostane na konci programu nálepku.

3. ÚVOD DO TÉMATU PODOBENSTVÍ, SBÍRKA – UČITEL 1

Pomůcky: 3 taštičky a uvnitř: víno, olej, obvaz
Nejdříve se v místnosti schovají 3 taštičky a děti je mají najít A OPATRNĚ (!) přinést učiteli.
Děti, najděte tady v místnosti 3 taštičky, kde jsou schované 3 věci z našeho dnešního Ježíšova podobenství. Tak se podíváme, co jste našli, co tam je:
– obvaz – představte si, že v našem příběhu bude někdo hodně zraněný a bude potřebovat obvázat obvazem. Už jste měli někdy na sobě obvaz? Kdo měl něco obvázaného? Co?
– víno – tohle víno se v dnešním příběhu nebude pít. Představte si, že v dobách, kdy žil Ježíš, se na čištění rány používalo víno. Věděli jste to?
– olej – ani tenhle olej nebude na vaření, ale i olej se používal na čištění zranění na těle.
My teď spolu můžeme Pánu Bohu poděkovat, že tu teď nikdo nemusí mít nějaký obvaz, že jsme zdraví, protože Bible říká pravdu, píše se tam, že Bůh nám odpouští každý hřích a uzdravuje nás z každé nemoci. Poděkovat Bohu můžeme i tím, že dáme korunky do sbírky. Tyhle korunky se pak použijí na věci v církvi – třeba na nákup odměn nebo věcí na vyrábění. …SBÍRKA
Pozn. Kdyby nějaké dítě mělo obvaz na nějakém svém zraněním, tak se nejdřív modlíme za uzdravení toho zranění a pak je sbírka.

4. 4 Nej. Věci – např. hra s házením – UČITEL 2
Děti nejdříve si zopakujeme 4 nej věci. Všechny 4 nej věci si teď spolu řekneme:
1. Bůh mě miluje, 2. Zhřešil jsem, 3. Ježíš za mně zemřel, 4. Musím se rozhodnout žít pro Ježíše.
Abychom si 4 nej věci zapamatovali, zahrajeme si teď spolu hru: ….

5. 3 CHVÁLY NA CD – UČITELÉ
Ať jsi velký nebo malý
Haleluja, všichni zpívají
Father God Created the world

6. Čůrací pauza (jdeme se všemi dětmi na WC)

7. Svačina (děti mají vlastní)

8. Lekce – Příběh na videu a pak scénka (Bible – Lk 10, 25-37) – UČITEL 2
A. Video v AJ: http://www.max7.org/en/resource/goodsamaritan
Učitel uvede příběh: Tak děti, už víme, že dnešní Ježíšovo podobenství bude o nějakém zraněném člověku. A my teď nejdřív na videu uvidíme, kdo tomu zraněnému pomůže, dívejte se pozorně:
B. Odehrát s dětmi příběh
Jeden muž se Ježíše zeptal:„Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“
Ježíš mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? …
Muž Ježíšovi odpověděl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.“
Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
On …ale řekl Ježíšovi: „A kdo je můj bližní?“
Ježíš … řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz (pastor), ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita (vedoucí); když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan (rom) na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na svého mezka (osla), zavezl do hostince (hotelu) a postaral se o něj. Druhého dne …vzal peníze, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘
C. Vysvětlíme příběh:
Děti, kdo z těch tří, myslíte, byl bližním (pomocníkem) tomu, který upadl mezi lupiče? … Milosrdný Samaritán, ten, který mu prokázal milosrdenství, slitoval se a pomohl. Ježíš nám říká: Jdi a jednej také tak.

9. VERŠ A MODLITBA – UČITEL 2
Pomůcky: obvaz, hudba z počítače
– VERŠ – Děti sedí v kruhu, hraje hudba z počítače a posílá se obvaz, když se zastaví, ten u koho je obvaz, si musí stoupnout a říct verš (ostatní pomáhají).
Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ Mt 6,33
– MODLITEBNÍ AKTIVITA – Děti, jak můžeme někomu pomoct, kdo má třeba potíže ve školce? … Zastaneme se ho, když se mu někdo posmívá, pomůžeme tomu, kdo se bouchne, další příklady …
Tak a my teď pustíme hudbu, a u koho bude obvaz, až se hudba zastaví, půjde k někomu, a 1. pohladí ho po vlasech (1.kolo), 2. řekne něco pěkného o druhém, např. Máš hezké tričko, hezky kreslíš (2.kolo).

10. VYRÁBĚNÍ – Magnet ruka – Učitelé
Pomůcky: barevné čtvrtky, lepící magnety, nalepovací ozdoby, pastelky a nůžky

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s