Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Bohatý farmář

 Téma: Ježíšova podobenství 11 (Bohatý farmář) – Lk 12,13-31 Hlavní myšlenka: Pane, pomoz mi vidět, že doopravdy potřebuju nejvíc znát tebe. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 3. ÚVOD DO… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Bohatý farmář

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Rozsévač

 Téma: Ježíšova podobenství 10 (Rozsévač) – Mt 13, 3-8 a 18-23 Hlavní myšlenka: Bože, prosím, dej mi dobré srdce, které rozumí a věří tvému slovu. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” –… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Rozsévač

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Plevel a pšenice

 Téma: Ježíšova podobenství 9 (Plevel a pšenice) – Mt 13, 24-30 a 37-43 Hlavní myšlenka: Žij tak, aby ses nemusel před Bohem stydět Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2.… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Plevel a pšenice

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Milosrdný Samaritán

 Ježíšova podobenství: Milosrdný Samaritán Lk 10, 25-37 Hl. myšlenka: Mám ruce k pomáhání Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – UČITELÉ 2. PRAVIDLA SEMAFOR – UČITEL 2 (zelená, žlutá a červená věc,… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Milosrdný Samaritán

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Zlý služebník

Téma: Ježíšova podobenství 7 (Zlý služebník) – Mt 18, 21-35 Hlavní myšlenka: Odpusť, znovu a znovu, protože tobě Bůh všechno odpustil. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA SEMAFOR… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Zlý služebník

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: Marnotratný syn

Téma: Ježíšova podobenství 6 (Marnotratný syn) – Lk 15, 11-32 Hl. myšlenka: Bůh je náš milující Otec. I když uděláme hloupost, vždycky nás s láskou vyhlíží Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal”… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: Marnotratný syn

Lekce

LEKCE – Ježíšova podobenství: 2 synové

Téma: Ježíšova podobenství 5 (2 synové) – Matouš 21, 28-32 Hlavní myšlenka: Není důležité, co naoko říkáme, ale co NAKONEC DOOPRAVDY UDĚLÁME. Verš: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Mt 6,33 1. Přivítání s pozdravem a písničkou na CD „Pán Bůh nám to dal” – Učitelé 2. PRAVIDLA… Continue reading LEKCE – Ježíšova podobenství: 2 synové